Nemáte zavirovaný mozek?

Dnes se již skoro na každém kroku setkáváme s pojmem počítačový vir. Je jich tolik, že si je nikdo na světě neumí zapamatovat a pro ochranu počítačů vznikly mnohé programy, které statečně chrání jejich bezpečnost. Některý vir, pokud se vám dostane do počítače, vás dokáže příjemně pobavit a jiný je schopen vymazat celý váš harddisk či odeslat vaše soukromá data na určenou adresu. Dokonce existují i viry, které se tváří jako přátelé počítače a přitom v sobě nesou zhoubný jed.

Pokud jim dáte průchod, zničí všechno, co máte a vám pak zůstanou pouze oči pro pláč. Pokud nemáte dobře provedené zálohy svých dat a ochráněné přihlašovací informace do své banky, přijdete o data i o peníze během několika minut.

Lidský mozek je taky počítač. Není sice složen z drátů a čipů, ale z neuronů a propojení mezi nimi. Ve výsledku ale pracuje stejně. Řídí a dohlíží na celé naše tělo a pokud se zasekne, umíráme. 

Vir je jakýkoliv program, který ničí

Virem můžeme nazvat jakýkoliv program, který ničí naše tělo, brání našemu plnému rozvoji, nedovoluje nám se plně radovat a prožívat klid za všech okolností. Když si uvědomíme, že život je ve srovnání se stářím vesmíru minikrátký, jaký jiný důvod by mělo toto lidské bytí, než se cítit dobře. Nic si z tohoto světa neodneseme, tak proč bychom se zde měli neustále lopotit a prožívat trápení, deprese a nepříjemné myšlenky?

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Mozek máme všichni stejný po stránce fyziologické. Pokud se někdo cítí dobře a je úspěšný a šťastný, mohou se podobně cítit všichni. Pokud se tak ale necítí, mají v hlavě vir. 

Jak takový vir poznáme?

Virem budeme nazývat všechny programy, které navádějí mozek, aby generoval nepříjemné myšlenky, povoloval nádory, vpouštěl nemoci, zahajoval destruktivní přemýšlení, vedl svého majitele k dlouhodobé lenosti, zuřivosti a pocitům méněcennosti a prázdnoty.

Mnohým z nás připadá jejich destruktivní prožívání jako normální. Mají pocit, že každý má problémy a že problémy patří do života jako voda do moře. Zvykli jsme si na nepříjemné pocity jako na každodenní součást života, ale nemusí tomu tak být.

TIP: Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál.

Nechtějme být počítačem, který se s virem naučí žít. Dlouhodobé působení virů ve vašem mozku poznáte, pokud si změříte své současné prožívání v životě ve 4 oblastech: V oblasti zdraví, peněz, práce a vztahů. Položte si otázku: jak se cítím v jednotlivých kvadrantech? Jak se cítím v oblasti zdraví na stupnici 0 až 10? (kde 10 je nejvyšší hodnocení, pocit, který byste chtěli zažívat jako maximální. To je ten život na max, o kterém všichni tolik sníme).

Pokud zjistíte, že vaše hodnocení je pod 7,5 v kterémkoliv z kvadrantů, máte ve své hlavě vir. Jste zavirovaní a ovládáni externími programy, které destruktivně využívají váš mozek ve svůj prospěch. Dobrého pocitu dlouhodobě nedosáhnete ani za využití veškerého úsilí. 

Jak se odvirujeme?

Nejprve se musíte odvirovat. Jak se to dělá? Podobně jako v počítačích musíte doslova pročesat celý váš disk, abyste zjistili, kde ten vir sedí a mohli jej smazat. Odvirovat mozek znamená najít destruktivní Emoční rovnice ve vašem mozku a smazat je. Mozek je opravdu pouhý stroj, který pracuje s informacemi v něm uloženými. Pokud toto pochopíte, naučíte se s ním pracovat jako se strojem a přimějete ho, aby vám posílal příjemné myšlenky a hodnocení veškerých vašich činností.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Jedině tak se vaše životní pouť promění v pohodovou jízdu.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.