OHODNOŤTE ČLÁNEK:
11.11.2020

Lidský mozek váží průměrně 1 400 gramů. Jen si ho zkuste představit! Jste schopni ho uchopit jako malý grep, a přesto je tento nástroj výkonnější než celá sestava počítačů, která by zaplnila celou místnost. Úžasný nástroj! Řídí celé vaše tělo, obnovu všech tkání, tělesnou teplotu, růst, trávení, krevní oběh, tlukot srdce; to, že vidíte, slyšíte, vnímáte, přemýšlíte, cítíte, hněváte se, radujete se, brečíte, trápíte se. Vše řídí tento malinký nástroj. A přitom je pouze dobře organizovanou hmotou.

 

Mozek má své zákonitosti a svá pravidla

Obsahuje podle vědeckých výzkumů téměř sto miliard nervových buněk, které mezi sebou komunikují podle přesných pravidel. Nejsme schopni si uvědomit různé zákonitosti, podle kterých mozek pracuje, ani to, jak řídí různé tělesné pochody. Nic z toho nevnímáme. Necítíme, jak nám rostou vlasy či vypadnutí chloupku. Necítíme miliony příkazů, které mozek vysílá srdci, aby správně tlouklo, a páteři a míše, aby shromažďovala a sdružovala impulsy z celého těla. Nevnímáme z toho nic.

Kdybychom toto všechno museli vědomě řídit, neměli bychom vůbec čas vidět východ slunce, nebo poslouchat zpívající ptáky či venkovní déšť. Protože bychom museli vyhodnocovat, kolik máme slin, kolik máme v žaludku tekutin, jestli se nám ve střevech všechno správně smíchá, jestli v očích máme dostatek kapaliny, aby nás mrkání nebolelo, a tak dále a tak dále. Někde jsem četl, že mezi dvěma sousedícími buňkami proběhne až 6 milionů interakcí za jednu vteřinu. A to proto, aby naše tělo mohlo stát, aby mohlo chodit, aby mohlo ležet, aby mohlo spát, aby mohlo růst. Úžasný mechanismus!

 

Jsme stále na začátku

Lidstvo ať zkoumá, jak zkoumá, je stále na počátku odhalování geniálního stroje, jenž každý člověk nosí ve své hlavě. Tento nástroj je tak výkonný a tak geniálně sestavený, že pokud si jeho způsob práce neuvědomujeme, provede nás životem a ani v podstatě nevíme jak. S jeho pomocí činíme mnohá rozhodnutí, aniž bychom si uvědomili, kam nás mohou dovést. Přitom stejně tak, jako mozek řídí naše tělesné pochody, dokáže řídit i naše vědomá rozhodování. Jednoduše jdeme životem a nepřemýšlíme kam. Stejně jako loď, která pluje, ale vůbec nepřemýšlí, kam pluje.

V okamžiku, kdy začneme být se svým životem nespokojení, máme tendenci se zastavovat a hodnotit své životní prožitky. Ptáme se, jak je možné, že jsme se do těchto situací vůbec dostali. Co nás do nich vlastně přivedlo? A jak přemýšlíme, začínáme se obviňovat, začínáme mít nepříjemné pocity a nepříjemné myšlenky, spojené se strachem z další životní cesty.

 

Jak se naučit pracovat s mozkem?

Zapamatujme si: musíme se naučit mozek řídit a ne se jím nechat řídit. Musíme se naučit s ním pracovat a ovládat ho. Jinak se může stát, že bude vládnout on nad námi. Zjistil jsem, že mozek vysílá některé falešné impulsy. A to ve třech oblastech:

  1. Zbytečně soudíme a posuzujeme. Máme tendenci soudit a hodnotit lidi kolem sebe.
  2. Negativně přemýšlíme. Máme tendenci negativně hodnotit, nadávat, stěžovat si.
  3. Zažíváme vnitřní nerovnováhu. Jsme někdy rozpolcení a máme pocit, že nás jedna část táhne doleva a druhá doprava.

Nyní malinko blíže k jednotlivým bodům. Chceme se naučit nenechat se od svého vlastního mozku „oblbovat“. V mozku nesedí další moje já. Nesedí tam další má přirozenost, která mi umožňuje prožívat vše, co prožívám. Mozek je pouze nástroj, který umí simulovat všechny životní prožitky. Je tam pouze sto miliard buněk, ne další osobnost. Pouze Já jsem ten, kdo všechny své prožitky vnímá, kdo je hodnotí, kdo si na ně vytváří názor.

Můžeš si představit sám sebe, jak sedíš na tři metry vysokém koni a ten si s tebou letí, kam chce. Dokud nevíš, že tohoto koně můžeš ovládat, běží si, kam sám uzná za vhodné. Když ale zjistíš, že ho můžeš ovládat, naučíš se ho ovládat. Pokud tedy mozek předkládá informace k posouzení, každého posuzujeme a hodnotíme, nadáváme lidem a soudíme, jaký kdo je a jak se chová, co jak říká. Zkusme to chvilku nedělat. Zkusme ovládat svůj mozek, aby nesoudil, aby nekritizoval, aby nenadával a nezlořečil. Zkusme lidem posílat dobré myšlenky a nechat ty soudy jednoduše projít kolem sebe.

Zkusme od mozku nepřijímat negativní názory a myšlenky, že je všechno k ničemu a nic nemá cenu, že je život zbytečný, tu spoustu negací a nepříjemných myšlenek, které nám jakoby „vybublávají“ do našeho života. Zkusme tyto myšlenky chytat a obracet je v dobro. Zkusme na věcech vidět to lepší.

 

Najděte si své emoční vzorce

Vnitřní konflikty se také můžeme naučit ovládat. Jestliže nás jedna část mozku vede doleva a druhá doprava, znamená to, že máme v hlavě uloženy protichůdné informace. Jedna část nám může říkat „jdi cvičit“ a druhá „najez se“. V takovém případě je dobré se dozvědět více o Emočních vzorcích. Mozek pracuje s informacemi, které má k dispozici. Které se nám do něj během života,  různými způsoby a v různých situacích, uložily. Pokud prožíváte vnitřní konflikty, tak vězte, že máte v hlavě různé zápisy, které mají protichůdný charakter.

Nejlepším způsobem, jak se těchto konfliktů zbavit, je najít si své Emoční vzorce a změnit je tak, aby zpívaly stejnou píseň. Nezapomeňme tedy, v mozku nesedí další člověk, který řídí náš život, ale je to pouze nástroj, který se musíme naučit ovládat. Ovládat ho tak, aby náš život byl příjemný, abychom nemuseli nikoho soudit a stěžovat si na každého a zlořečit. Abychom nemuseli prožívat nepříjemné negativní a bolestivé myšlenky, které nás bolí a pálí v celém těle. Abychom nemuseli prožívat vnitřní rozpolcenost. To se naučíme jedině tehdy, pokud pochopíme, jak mozek pracuje, a naučíme se ho ovládat.

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.