Neodmyslitelné schopnosti vedoucího

Dnes jsem pracoval s jedním klientem a dozvěděl jsem se smutný příběh. Vyprávěl mi o svém známém, který byl jako velmi dobrý pracovník povýšen, aby vedl skupinu, do které sám patřil. Jeho povýšení na něj zapůsobilo tak destruktivně, že propadl alkoholu.

Dostali jste se do vedoucí pozice? Nezoufejte, jsou způsoby, které vás mohou od podobných neúspěchů ochránit a udělat z vás nové lidi, schopné vést jiné. Uvědomte si, že jste byli povýšeni pro své skvělé schopnosti, ne pro své slabosti. Dostali jste od nadřízených důvěru, abyste se postarali o tým lidí, kteří na vás od této chvíle budou závislí.

Které ze schopností jsou pro začátek nejdůležitější? Rozdělíme si je do tří skupin:

 1. Schopnosti pracovat sám se sebou
 2. Schopnosti působit na druhé
 3. Schopnosti ovlivňovat nadřízené

Schopnosti pracovat sám se sebou

Práce na sobě je ze všech tří skupin nejdůležitější. Patří sem hlavně budování zdravého sebevědomí, schopnost uchovávat si duševní zdraví, schopnost zvládat stres, mít plnohodnotné vztahy s blízkými, udržovat si dobré hodnocení na stupnici 0 až 10 ve 4 životních kvadrantech (práce, peníze, zdraví a vztah).

Platí: Abych mohl někoho vést, musím nejprve někým být.

Schopnosti působit na druhé

Abych mohl na druhé působit a oni za mnou přirozeně šli, musím nejprve o sobě něco sdělit. Musím umět naslouchat, být dobrým rádcem, umět se postarat. Můj tým by měl vědět, že jsem vždy na jejich straně a umím vyslechnout jejich chyby a nedostatky.

Dále bych měl umět stanovit cíl cesty a dbát na jeho naplňování a současně trestat přestupníky. Zkuste toto:

 • Soustřeďte se více na pochopení druhého než na poskytnutí rady
 • Pokud vynesete rozhodnutí, buďte důslední
 • Nikomu nic nevnucujte
 • Pomáhejte promýšlet věci
 • Chyby vytýkejte o samotě
 • Svá rozhodnutí vysvětlujte
 • Udržujte pohodu
 • Na nic si nehrajte

Schopnosti ovlivňovat nadřízené

Vedoucí je placen více hlavně proto, že musí zvládat více na dvě strany. Směrem dolů i nahoru. Bez schopností komunikovat požadavky skupiny ke svým nadřízeným vedoucí postrádá smysl a jeho skupina bude chřadnout. Osvojte si toto:

 • Seznamte se s vizí společnosti
 • Mluvte řečí nadřízeného
 • Poznejte jeho úkoly a pomáhejte mu v nich
 • Přesvědčte ho o své spolehlivosti
 • Nepodlézejte
 • Zachovejte si svoji tvář
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.