Neuctívejte božstva ve své hlavě

Lidský mozek je tak silný počítač, že lidé mu často naletí. Naslouchají mu celý den, provádějí jeho příkazy, nechají se od něj ponižovat a komandovat. Na slovo poslouchají jeho velení a dovedou se k němu chovat, jakoby to byl sám bůh.

Denně potkávám lidi, kteří jsou tak zotročeni vlastní hlavou, že nedělají nic jiného, než uspokojují svůj mozek, aby je neotravoval svými ponukami. Pozoruji v lidských hlavách několik druhů usazených božstev. Podobně jako staří Řekové i novodobý člověk se klaní, přináší oběti a modlitby ne už sice na Olymp, ale na svůj vlastní oltář.

Jaká božstva se ráda zabydlují v lidských hlavách?

Nikde je kolem sebe neuvidíte, jenom je budete cítit, jak vás ovládají. A když vás ovládají, jste jejich poddanými. Mohou si s vámi dělat, co se jim zachce.

Bůh Čistota – nutí vás stále uklízet a přinášet oběti s hadrem a leštěnkou v ruce. Jakýkoliv nepořádek okamžitě trestá neklidem v duši. Teprve když splníte své povinnosti, daruje vám klid.

Bůh Pokrm – nutí vás stále myslet na správné stravování, aby váš žaludek nebyl prázdný a vždy jste při sobě měli něco k zakousnutí. Pokud mu nevyhovíte, změní vám náladu a jste jako bez energie.

Bůh Sluha – tento pán vás nutí, abyste posluhovali každému člověku, kterého vidíte. Stále musíte být na pozoru, co si kdo o vás myslí, abyste náhodou někoho neurazili. Dělá z vás otroka všech a ubírá vám svobodnou vůli se projevit.

Bůh Váha – máte pocit, že stále musíte stoupat na váhu, aby vám náhodou někde nepřibylo 10 gramů? Posloucháte od své hlavy trýznivé pokyny k omezení jídla? Jste nuceni se prohlížet v zrcadle a ve výkladních skříních?

Bůh Postavení – tento bůh vás bude ponoukat, abyste vždy byli nejlepší, měli to nejlepší. Když se vám to náhodou nepovede ve všech oblastech, dá vám trýzeň. Budete ho pak muset uspokojovat ještě dražšími nákupy, většími pozicemi a většími investicemi.

Bůh Sex – neboli bůh perverznosti. Při prvních setkáních s ním budete mít pocit, že jste potkali cukráře. Samé pamlsky a dobroty poplynou z jeho kapes. Když se ale do nich zakousnete, zhořknou. Způsobí vám závislost na pornu a jiných ženách a okrade vás od pohody ve vlastní ložnici.

Bůh Peníze – tohoto boha musíte uspokojovat obrovskými hromadami zlata. Když mu je nebudete přinášet, budete trpět pocitem nedostatečnosti, neschopnosti a chudoby. Klid vám dá pouze tehdy, když budete pořádně napakovaní.

Bůh Mělbys – tento bůh je neprimitivnější, nic jiného neumí říkat než „To bys přece měl!“ Ve své práci je tak otravný, že ho někdy slyšíte za každým svým činem. Jste jakoby postrkováni k činnostem, které ani nechcete, a přesto je musíte udělat. Cinká vám v hlavě a denně vám doporučuje, co je zapotřebí všechno udělat. Nikdy vám k tomu nedá svobodu, vždy budete mít pouze pocit, že byste měli.

Bůh Musíš – podobně jak bůh Mělbys je tento páprda starý dědek. Už skoro zapomněl mluvit a zapamatoval si pouze pokřikování jednoho slova. To na vás bude křičet klidně i celý den, týden, až po zbytek vašeho života. Bude vám připomínat, co všechno jste ještě nestihli a co všechno ještě musíte hrozně rychle stihnout.

Bůh Tonestihneš – tento neviditelný skřet drží v ruce jehlu a své uctívače popohání popichováním do zadku. Jeho vyznavači neznají pohodové činění. Začnou jednu činnost a okamžitě jim v hlavě začne zvonit na poplach, co všechno ještě musí stihnout a co zaručeně už nestihnou. Musí přinášet svému bohu obrovské oběti snažení a jedinou obětí vykoupení je vysílení. Teprve pak přichází vnitřní klid.

Celý svět uctívá bohy jenom z vypočítavosti

Jen si to zkuste prozkoumat a zjistíte, že za vším náboženským úsilím je pouze jedna věc – nepobouřit božstva, získat jejich přízeň, odpuštění přestupků (hříchů) a ve finále klid a pokoj (od jejich hněvu). Poznáním funkcí mozku ale zjistíte, že neuspokojujete nikoho jiného než vlastní závity v hlavě. Božstvům totiž, pokud vůbec nějaká jsou, je úplně jedno, zda máte uklizeno, kolik vážíte, kolik máte na účtu a kolik soudruhů jste překonali ve své honbě za mamonem.

Mozek umí simulovat všechno

Lidé uvěřili své hlavě tak přesvědčivě, až si mysleli, že k nim mluví sám bůh a přitom naslouchali jenom svému mozku. Někdy slyšená řeč byla tak silná, že byli ochotni jít a zabíjet celé národy i sebe sama ve jménu svého boha.

Dnes vidíme na světové scéně mnoho bohů. Všichni se najednou hlásí o slovo a všichni se domnívají, že mají pravdu. Pokořují své majitele, nutí je přinášet oběti a činit pokání. Jakýkoliv nesouhlas či hřích trestají trápením svědomí a poničenou náladou. Když pak zotročený přinese oběti pokání, peněz, sebezapření – víte, co mozek udělá, pošle úlevu a klid.

Výzva

Přestaňme, prosím, hledat příčiny naší nepohody v externích vlivech. Naučme se pracovat se svojí hlavou tak, abychom měli svoji pohodu neustále i bez uspokojování kde koho. Je to váš život a právě vy si s ním můžete dělat, co chcete. A na bohy se můžete klidně vykašlat, oni dokážou žít i bez vás.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.