Panická ataka – Projevy, Léčba a Prevence

Panické ataky jsou pro mnohé jedince skličujícím zážitkem. Náhlé a intenzivní pocity úzkosti a strachu vyvolávají pocit svírající bezmoci. Panická ataka není však nepřekonatelným strašákem. Tento článek vám poskytne komplexní informace o panických atakách, včetně jejich projevů, diagnostiky, léčby a prevence.

Co je to panická ataka?

Panická ataka je stav intenzivní úzkosti a strachu, který může přijít náhle a bez varování. Lidé, kteří trpí panickými atakami, je popisují jako často nesnesitelně až děsivé a přirovnávají je k pocitu blíží se smrti. Těmto stavům může předcházet obava z jejich opakování, což následně vede k trvalému stavu úzkosti zvanému panická porucha.

Fyzické projevy panické ataky

Panická ataka může zahrnovat řadu různých fyzických projevů. Tyto projevy mohou zahrnovat:

 • Nadměrné pocení: Během ataky může dojít k intenzivnímu pocení, což může vést k pocitu zimy nebo horka.
 • Rychlý dech a zrychlený tep: Dech se stává plytkým a rychlým, což vede k hyperventilaci. Srdce může bušit jako o závod.
 • Tlak nebo bolest na hrudi: Někteří lidé cítí bolest či tlak na hrudi, což může být zaměňováno za srdeční problémy.
 • Nevolnost, závrať a pocit na zvracení: Tyto nepříjemné pocity mohou způsobit, že se cítíte nemocní.
 • Návaly chladu nebo horka: Můžete zažít rychlé změny v tělesné teplotě.
 • Obtížné dýchání a sevřené hrdlo: Může se zdát, že nemůžete dostatečně dýchat, což může způsobit paniku.
 • Pocit závratě a třes: Můžete mít pocit, že se svět točí kolem vás a že ztrácíte kontrolu nad svým tělem.

Psychické projevy panické ataky

Kromě tělesných projevů mohou panické ataky zahrnovat i psychické symptomy:

 • Intenzivní pocit úzkosti: Hlavním psychickým projevem je nesnesitelná úzkost a strach. Mnoho lidí, kteří zažijí panickou ataku, ji popisuje jako nejhorší pocit úzkosti, jaký kdy zažili.
 • Strach a neklid: Během ataky se můžete cítit nesví a neklidní, jako byste nemohli sedět nebo stát na místě.
 • Nadměrný stres: Může se objevit nadměrný stres a obava z toho, co se děje, a co by se mohlo stát.
 • Pocit ohrožení: Lidé trpící panickými atakami často pociťují silný pocit ohrožení, i když není žádný zjevný důvod pro strach.
 • Katastrofické myšlenky: Během ataky mohou vznikat myšlenky o nejhorších možných scénářích, jako je strach ze smrti, strach ze ztráty sebekontroly nebo strach ze zešílení.

Proč panické ataky vznikají?

Z mých pozorování vyplývá, že projevy paniky vznikají v důsledku zvyšování výpočetního výkonu mozku, který má jako svou hlavní povinnost, chránit nás od nebezpečí. Činí tak ale pouze na základě programů, které má na svém hard disku uložené. Pokud má například uložený program: „Venku chodí nebezpeční tvorové”, bude vypočítávat, jak chránit člověka před tím, aby mu venku nikdo neublížil.

Nebo jiný příklad: Pokud budeme mít z dětství zapsaný emoční vzorec: „Nic neudělám pořádně“ a k tomu „Musím být dokonalý“, bude docházet k přehřívání hlavy v případě, kde předemnou budou ležet nové úkoly a výzvy.

Podobně můžeme uvést program z oblasti vztahu k lidem. Uvedu například program „Lidé jsou vypočítaví“. Nyní budu mít před sebou důležitý úkol najít pro firmu vhodného partnera, který by firmu posunul dále. Mozek pro tuto činnost narazí na nepříjemný vzorec a bude se snažit se nějak dopočítat ke spolehlivém výsledku, který nás stále bude chránit od bolesti.

Tak bych jmenoval mnoho různých emočních nastavení, které způsobují různé projevy panických ataků.

Uvedu ty nejčastější:

 • Nic nemá cenu
 • Život může být nebezpečný
 • Jsem lempl
 • Nic nedělám pořádně
 • Mohu umřít
 • Život je boj
 • Venku chodí strašidla
 • Není, kdo by se mě zastal

Při práci s klienty se setkávám s různými příznaky a projevy panických atak. Jedno je ale vždy společné. Zvýšení výkonu hlavy a omezování funkcí těla (balance, zrak, sluch, mluva, držení moči atd.), které jsou za normálního chodu přirozeně dostupné.

Výsledek výpočtů cyklicky se opakujících pak bývají pocity strachu, obav, útěků, pocení a další.

Chápejme tedy paniky jako výsledek výpočtu hlavy, která se snaží nás ochránit od nebezpečí. Nebezpečí sice nikde být nemusí, ale hlava si jej dokáže zprostředkovat pro sebe sama podle svých nastavení.

Existuje několik dalších faktorů, které mohou hrát roli ve vzniku panik:

 • Rodová dispozice: Některé studie naznačují, že rodové emoční dědictví může hrát roli v náchylnosti k panickým atakám. Pokud máte rodinnou historii úzkostných poruch, můžete být více ohroženi.
 • Stresové události: Nadměrný stres a trauma z dětství aktivované v jeden čas mohou zvyšovat riziko vzniku panických atak.
 • Změny v mozkové chemii: Nerovnováha neurotransmiterů, jako je serotonin, může ovlivňovat náladu a úzkost.
 • Nadměrná sebekontrola: Lidé, kteří mají tendenci kontrolovat vše kolem sebe, mohou být náchylnější k panickým atakám.
 • Perfekcionismus: Pokud máte perfekcionistické sklony a neustále se snažíte dosáhnout dokonalosti, může to zvyšovat riziko úzkostných poruch.

Léčba Panické Ataky

Léčba panické ataky může být úspěšná, a mnoho lidí se naučí řídit své symptomy a dosáhnout zlepšení kvality života. Existuje několik různých přístupů k léčbě panické poruchy, včetně léků a psychoterapie.

1. Léky na panickou ataku

Léky mohou být účinným způsobem řízení příznaků panické poruchy. Z mé zkušenosti vím, že pokud je nátlak hlavy v podobě panik nezvladatelný, je dobré se obrátit na lékaře, který s pomocí léků zklidní to nejhorší. Jde však pouze o rychlý zásah, abyste zbytečně netrpěli a získali sílu pro pokračování likvidace panik.

Jakmile dojde ke zklidnění, doporučuji pak sebrat všechny síly a začít pracovat na sobě, na své emoční mateřštině. Znamená to najít si spouštěče svých panik a postupně je vymazávat z hlavy s pomocí mé metody Emoční rovnice.

2. Terapie či koučink

 1. Terapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie (KBT), je efektivní formou léčby panické poruchy. Tato terapie pomáhá lidem rozumět jejich myšlenkám a chování spojeným s úzkostí a učí je, jak se s nimi vyrovnat. KBT může také pomoci lidem identifikovat a zvládat situace nebo myšlenky, které mohou vyvolat panickou ataku.
 2. Práce na změně podvědomých nastavení s pomocí metody Emoční rovnice. Více najdete zde.

3. Relaxační techniky a cvičení

Některé jednoduché relaxační techniky a cvičení dýchání mohou pomoci snížit úzkost a prevenci panických atak. Toto cvičení může zahrnovat:

 • Hluboké dýchání: Pomalé a hluboké dýchání může pomoci snížit úzkost a uvolnit napětí.
 • Meditace: Meditace a mindfulness cvičení mohou pomoci zklidnit mysl a snížit úzkost.
 • Progresivní svalovou relaxaci: Tato technika zahrnuje postupné uvolňování a napínání svalů, což může snižovat tělesné napětí.
 • Aerobní cvičení: Pravidelná fyzická aktivita může pomoci snížit úzkost a zlepšit náladu.

Samomluva: jde o to pomoci hlavě se uklidnit, vnuknout jí, že o nic nejde, že nemusí produkty svého vlastního myšlení brát tak vážně.

Jde o to, že pokud je hlava ve vyšším výkonu a vy budete dodávat více kyslíku dýcháním, může dojít ke zklidnění. Podobně i samomluva může pomoci. Pokud jsou ale výpočty hlubší a mají příznak velkého strachu, nemusí nic z technik zabrat na vědomé úrovni. Je potřeba zapracovat na svém podvědomí a uložených informací v něm.

Prevence Panických Atak

I když neexistuje žádný zaručený způsob, jak zcela zabránit panickým atakám, existuje několik kroků, které můžete podniknout pro snížení rizika:

 • Zdravý životní styl: Pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a dostatek spánku mohou pomoci udržet tělo a mysl v rovnováze a snížit riziko projevení paniky.
 • Stresový management: Naučte se zvládat stres pomocí relaxačních technik, meditace nebo jógy. Dobré je si vybrat 3 největší stresy a položit si otázku, jak je snížit.
 • Omezení kofeinu a alkoholu: Tyto látky mohou zvyšovat úzkostné symptomy, takže jejich omezení může být pro některé lidi prospěšné.
 • Podpora od blízkých: Mluvit o svých pocitech s rodinou a přáteli může pomoci snížit pocit izolace a osamělosti spojený s panickými atakami.
 • Psychoterapie: Pokud máte podezření, že vám panické ataky ubírají na životní pohodě, doporučuji vyhledat psychoterapii nebo životního kouče.

Závěrem

Panické ataky mohou být děsivým zážitkem, ale existuje pomoc. Pokud si myslíte, že trpíte panickými atakami nebo panickou poruchou, neváhejte vyhledat pomoc od lékaře nebo kouče. S vhodnou léčbou a podporou od rodiny a přátel můžete získat kontrolu nad svým životem a naučit se řídit své úzkosti.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.