Panická porucha a její řešení

Panická porucha nám dokáže pěkně zavařit den. Lidský mozek je podobně jako počítač v kanceláři počítačem, který spravuje lidské tělo i naše chování. Narodili jsme se s ním a plně se nám vyvinul již v těle matky.

Je nesmírně výkonný a dokáže zpracovat miliardy úloh za jednu vteřinu.

Během života se mozek každého z nás naplnil informacemi, se kterými pak žijeme celý život. Mnohé z těchto informací vnikly do naší hlavy, aniž bychom si mohli ověřit jejich správnost. Některé dokonce ještě v době, kdy nám byl jeden rok.

Informace se nám do hlavy nejvíce dostávaly od rodičů, dále pak od sourozenců a prarodičů. Je častým jevem, že právě oni byli nepoučení o schopnostech dětské hlavy a svým chováním a svými výroky zajistili zápis informací, které později způsobí přetížení počítače a jeho přepnutí do úsporného módu.

Lidský mozek má kupodivu se stolním počítačem mnoho společného. Pokud musí řešit mnoho operací najednou, umí se zaseknout, či alespoň zpomalit. Jistě to znáte. Pracujeme na několika věcech najednou a ejhle, práce se zničehonic zpomalí a na obrazovce vidíte akorát přesýpací hodiny.

Chápejte tedy panickou poruchu jako stav nouze vaší hlavy, kdy se díky mnoha spuštěným procesům a kontrolám omezí příjem a vyhodnocování některých informací. Pokud budeme nazírat na panické poruchy z tohoto úhlu, zjistíme, že jejich druhy jsou dány vypnutím určitého smyslu či omezením výpočtu, na který jsme běžně zvyklí.

Panická porucha a její variace:

 • Omdlení
 • Kolísání tepové frekvence
 • Nadměrný strach z lidí
 • Úzkost
 • Nevolnosti
 • Běsy
 • Pocit ohrožení
 • Nadměrné obavy
 • Napětí ve svalech
 • Bušení srdce
 • Červenání
 • A mnohé další…

Pokud budeme zkoumat jednotlivé projevy více, zjistíme, že jde vždy o určitý projev limitního stavu mozku, který se buďto snaží svého majitele ochránit od smrti, nebo od nadměrné bolesti (např. bolesti ze ztrapnění, nedostatečnosti, ze ztráty lásky). Jak panickou ataku léčit?

Lidský mozek je přesný stroj, a i když se nám může zdát, že dělá chyby, není tomu tak. Jeho výpočty nejsou nahodilé, a pokud se začnete cítit špatně a máte pocit, že se blíží některá z těchto panických poruch, vězte, že ve své hlavě nosíte informace, které způsobují danou kalkulaci.

Panická porucha a Emoční rovnice

Díky Emočním rovnicím je panická porucha celkem lehce řešitelnou záležitostí. Emoční rovnice je totiž přepis zapsaných dat ve vaší hlavě v jazyce emocí do slovní podoby. Mozek má totiž svá data zapsaná pro nás v nečitelné formě. Abychom s nimi mohli pracovat, musíme je převést do naší řeči.

Jakmile zjistíme, co jste si do hlavy zapsali během celého vašeho života, budeme schopni výpočty pochopit a zamezit jim po celý zbytek vašeho života.

Napadá mě zde příklad jedné klientky, která byla hospitalizována na psychiatrické léčebně a doktor jí nadávkoval antidepresiva. Stěžovala si na nadměrné bolesti hlavy, bušení srdce a závratě.

Rozborem její situace a zapsaných Emočních rovnic vyšlo najevo, že mozek se dostával do limitního stavu díky těmto příkazům:

 1. Musíš všechno stihnout
 2. Musíš být bezchybná
 3. Musíš vyhovět
 4. Nikdo ti nepomůže
 5. O pomoc není dobré si říkat
 6. Nemáš odvolání

Uvedené body jsou pouze vrcholkem ledovce a při odhalování Emočních rovnic si jich klientka odnesla skoro 1200.

Panická porucha a její řešení

Řešení panické poruchy spočívá v tom, že po odhalení programů, jež vedou k zaseknutí mozku, je musíme z hlavy vymazat. To se dělá tak, že vytváříme tzv. protiprogramy, které je mozek schopen přijmout a zapsat je do své paměti. Protiprogramy způsobí toužebný efekt a během noci se staré destruktivní programy vymaží.

Jediné, co je zde zapotřebí vědět, že panickou poruchu mohou způsobovat stovky i tisíce Emočních rovnic a při započetí práce není nikdy jasné, kolik jich v hlavě budete mít. Otáčení pak probíhá tak, že za jeden den můžete vložit maximálně sedm nových antiprogramů.

I když se může zdát daný postup pomalý, je efektivní. Lidé získávají nad sebou vládu a lékařům vracejí antidepresiva. Opadá jim strach ze sebe sama a mohou se opět navracet k dětem, do rodin a ke své práci.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.