Podstata smrti konečně odhalena

Lidé si někdy myslí, že už jsme jako lidstvo na konci všeho, že jsme již všechno objevili a že množství zla, které denně vidíme, překračuje únosnou mez. Lidstvo je ale teprve na začátku všeho. Jen tak tak se vyhrabává z válečných tažení jeden proti druhému a to, co dnes vidíme, jsou pozůstatky pánských egoistických her na vojáky. Totiž ti, kteří to nestihli jako malí, si to museli vykompenzovat v dospělosti. Svět je díky nim plný zbraní a to, co my dnes zažíváme, je postupný dojezd. Zanedlouho se to všechno roztaví zpět do kovů či uloží do muzeí pro úsměvné pošklebky dětí našich dětí.

Země je stará 4 miliardy let a Slunce 8. Země ještě další 4 miliardy bude zde tak, jak ji vidíme, a to až do doby, než Slunce začne přecházet z vodíkové fáze do heliové. Pak bude se životem opravdový konec a Země bude pohlcena Sluncem a roztaví se.

Jsme teprve v raném stádiu

Na život tedy máme docela dost času. Pokud nám dnes vše připadá jako konečné, tak vězte, že jsme teprve v raném stádiu vývoje. Ještě se toho musíme jako lidstvo hodně naučit, poznat a hlavně pochopit, že za vším, co tady vidíme, jsou přesné zákonitosti a nic zde není jen tak. Přesto, že jsme ovlivňováni Darwinovou teorií vývoje a myslíme si, že vše, jak dnes známe, je dílem náhodného růstu, je tento názor ne zcela přesný. Pro určité menší vývojové celky je pravdivý, nikoliv však pro ty velké. Předpokládá, že to, co se vyvine, se vyvine v důsledku potřebnosti. Je-li tedy něco potřeba, příroda dává impulz a hmota, živočich či rostlina doroste tak, aby splňovala vzniklou potřebu. Jak si ale vysvětlíte lidský mozek, který je mnohonásobně výkonnější než potřebujeme?

Lidstvo má před sebou velké objevy, cesty do vesmíru, zbavení se chorob a hlavně pokoření smrti. Smrt byla odjakživa nepochopená a nikdo si nikdy nedovedl vysvětlit, proč tady vlastně je. Proč naši blízcí musí odcházet neznámo kam a proč, když někoho mám rád, musím se s ním loučit? A kam vlastně jde? A kudy sem přišel? A přijde sem znova a kdy a jak? Mnohé z těchto otázek si lidé pokládali od té doby, co jsou lidmi a tyto otázky přetrvávají dodnes.

Náboženské teorie o smrti

Jediní, kdo byli schopni přinášet dlouhodobě odpovědi na tyto palčivé otázky, byly kulty a náboženství. Někteří ve smrti viděli vykoupení, jiní trest. Nikdy se ale nedobrali ke společnému výkladu a pochopení. Na světě je ale pouze jedna pravda o smrti. Ten, kdo jako první prozkoumá a dokáže její podstatu, bude stejně jako pan Einstein v oblasti teorie relativity první v oblasti teorie smrti.

Náboženské instituce předkládají po tisíciletí své pravdy o smrti, ty ale dnes již nedokážou nikoho moc uspokojit, kromě těch, kteří dané náboženství praktikují. Vždyť výroky typu „Smrt je odplatou za hřích v ráji“ nebo „Umřeš a znova se narodíš, aby sis odčinil, co jsi v životech před tímto dělal“ nebo „Po smrti půjdeš do pekla a tam strávíš celou věčnost“ jsou již zastaralé. Dodnes ale nebyl nikdo, kdo by poskytl světu jasnou teorii smrti. Proč je tady, co je za ní, jde život dále atd. Otázky tohoto typu lidstvo teprve bude muset objevit. A poněvadž se objevy lidstva stále zrychlují, není pochyb o tom, že objeví a s matematickou přesností dokáže i podstatu smrti.

Mé důkazy, které jsem zatím objevil, jsou tyto:

  1. Pokud dobu existence vesmíru počítáme na miliardy let, je divné, že lidský věk počítáme na desítky let. Musí existovat způsob, jak žít déle.
  2. Pokud je celý hmotný svět založen na neviditelných kvantech energie, musí existovat život i v těchto neviditelných sférách.
  3. Pokud je možné z hmotného světa přecházet do nehmotného (rozuměj zatím pouze pozorováním energie), je to možné i pro život člověka.
  4. Pokud lidstvo postupně pokořuje existující zákonitosti kolem sebe, jistě pokoří i hranici poznání funkce mozku a DNA.

Lidský mozek ani DNA ještě nebyly plně zmapovány. Současné superpočítače jsou stále pomalejší než náš grep schovaný v mozkovně. Je tak dokonalý, že lidé nejsou ani při vyvíjení veškerého úsilí s to překonat jeho výpočetní výkon! Navíc jejich sestrojený superpočítač dnes váží 220 tun. Jaké mozkovny bychom museli mít, aby se nám tam vešel takovýto stroj? A pak si představte, kdyby i s tímto těžkým strojem byl nějaký člověk považován za blbceJ? Celý život by tahal 220 tun vlastní hlavy a neuměl by to využít…?

S mozkem jsme se narodili a přesto, že má takový výkon, neumíte jej využít. Bereme ho jako samozřejmost a klidně umíráme jako nicotní. Nebude to již ale dlouho trvat a vše se změní. Lidstvo sestaví počítač se stejným výkonem, jakým operuje lidský mozek, zmapuje operační systém neuronů a synapsí (stejně tak jako pracují Windows pro PC) a pak uvidíme na vlastní oči, jak se v našich hlavách prohánění elektrické impulzy, které vnímáme na svých obrazovkách v mozku jako svůj den.

Den objevu

Někdo za to dostane Nobelovu cenu. Ten den objevu se zapíše do historie stejně jako Einsteinova teorie relativity. Matematicky bude dokázáno působení mozku a jeho první lidmi sestavený model dá podnět k dalším fantastickým objevům. První přijde model DNA. Jejím řízením a simulacemi bude lidstvo schopno si s tělem dělat, co bude chtít. Všechny léky se nejprve budou testovat na tomto matematickém modelu těla a pak teprve budou poskytnuty lidem. Kdo zná kód DNA, může v těle vyrábět, co bude chtít.

Zaniknou operace, zanikne rakovina, zanikne AIDS, zanikne všechna bolest. Zní vám to děsivě? Asi ano. Stejnou husí kůži by měly naše babičky, kdyby jim někdo vyprávěl, že se proletí přes oceán letadlem, dá si příjemnou večeři, shlédne svůj oblíbený film a za 6 hodin přistane v New Yorku.

Lidstvo díky těmto objevům pronikne i do podstaty smrti. Naučí se smrt vyvolat a zpětně tělo vrátit do života. Navrátivší jedinec pak podá důkaz o tom, co je za hradbami smrti. Pouze tento důkaz je vpravdě jediný průkazný.

Jakmile se toto podaří, všechny náboženské systémy se zakymácí a ztratí svoji podstatu. Věda vnese do nábožnosti mohutný důkaz a církevní vůdci budou muset přepočítat svá tvrzení podobně jako za dob Husa, Koperníka či Galileo Galilea. Země totiž byla vždycky kulatá a obíhala kolem Slunce, i když to nebylo na první pohled zřejmé. Stejně tak i podstata smrti byla vždycky stejná, i když to lidé po celá tisíciletí neviděli. Pokud se první člověk takto řízeně vrátí zpět do života, budou pravdy, na kterých stojí velké světové církve, definitivně prokázány za nepravdivé a chudáci věřící si budou muset hledat nové bohy. To už ale naštěstí nebude zapotřebí.

Podstata života bude lidstvu navěky jasná i bez klanění a uctívání božstev. Konečně!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.