Získejte řešení pro svůj problém rychle

Rychlá pomoc = dvojnásobná pomoc

Najít radu rychle je tak důležité! A vím, o čem mluvím. Když jsem sám potřeboval poradit, hledal jsem rádce dlouhé měsíce a nenašel. Rozhodl jsem se tedy sám podle svých nejlepších ambicí. Špatně. Není snad nic horšího než touha udělat správné rozhodnutí, a pak za několik let zjistit, že bylo špatné.

Mít se dobře je naše výsostné právo

Často jsem slýchával, že se musím naučit nést břímě života. Že musím respektovat vůli boží a sílu osudu. Věřil jsem výrokům starších lidí a trpělivě trpěl nepříjemné. Po mnoha letech jsem prohlédl a zjistil, že mi lhali, že mám právo na hezký život. Došlo mi, že není autorita, která by schvalovala štěstí. Dobrý pocit je zde pro každého.

Ignorace problému způsobuje další problémy

Dlouhé roky jsem zůstával v nefunkčním vztahu, toleroval nezajímavou práci. Nevěděl jsem, jak tyto problémy řešit. Až jsem se naučil s nimi žít. Jak se ale ukázalo, jeden problém vyráběl další. Nevyřešený vztahový problém mi přinášel další problémy jak ve vztahu, tak i v práci. Docházelo k jejich hromadění.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Váš současný stav není náhoda

Pozorováním života mi došlo, že nic není náhoda. Každý můj nový problém byl pouze odrazem problému minulého. Minulé zážitky doma se mi odrážely v situacích s partnerkou i v práci. Špatný vztah s matkou se mi projevoval ne dobrým vztahem se šéfovou.

Nyní jsem již šťastný

Dnes již vím, že problém se dá řešit. Co jsem potřeboval, jsem si vyřešil. Změnily se mi vztahy i práce. Stal jsem se pánem svého života a vím, že osud ani rozdělovník štěstí neexistuje.

TIP: Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál.

Ovládněte svůj mozek jednoduchými příkazy

Došlo mi, že za problémy stojí lidský mozek. Právě on umí formovat naše emoce a myšlenky, které posloucháme. Necháme se jím denně vést ke štěstí i nepohodě. Jsme přesvědčeni, že vše, co cítíme a vymyslíme, je pravda pravdoucí. Není tomu ale tak. Hlava často vymýšlí nesmysly.

Mozek se dá ovládat. Vše špatné se dá změnit tak, že si do paměti nahrajeme jednoduché příkazy. Kupodivu se pak mění i naše cítění, jednání a myšlení.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.