Překážky, které brání dosažení našich přání

Neustále se setkávám s lidmi, ať už osobně při konzultacích, či na svých přednáškách, kteří prožívají svůj životní zápas. Několik let se snaží jít za tím, co chtějí a po čem touží, ale nedaří se jim to. Vynakládají obrovské úsilí, aby mohli realizovat své tužby a své sny, ale mají pocit, že se nikam neposouvají. Někdy se jim malinko něco podaří, ale zanedlouho zjistí, že je to špatně, že musí svoji stavbu zbourat.

Snažil jsem se proto vyzkoumat, proč veliké úsilí přichází vniveč. Pro ilustraci jsem si zvolil příběh jednoho ze svých klientů. Tento člověk se téměř dvacet let snažil budovat svůj sen, snažil se realizovat své tužby, snažil se být sám sebou a budovat v životě to, co si sám myslel, že je tím nejlepším pro něj i pro jeho okolí.

Tento člověk založil několik firem a o všecky přišel. Snažil se podnikat v daňovém poradenství, vybudoval vlastní nakladatelství, měl velkoobchod s elektrickými součástkami, budoval zásilkové služby, pracoval jako top manažer v různých mezinárodních firmách, naučil se několik jazyků, naučil se marketingu. Spočítali jsme, že se pokusil o šestnáct projektů a ani jeden mu nezůstal.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Zakoušel ve svém životě úžasný blahobyt i velkou bídu. Měl peněz nadbytek i dluhy. Toto neustálé střídání situací, úspěchu a neúspěchu, slávy a chudoby, bohatství a ponížení mě vedlo k dalšímu a hlubšímu rozebírání života tohoto člověka a zkoumání, jak je možné, že někdo jiný, kdo do svého života dává tak málo, sbírá tak hodně? A jiný dává hodně a sbírá málo?

Slýchávali jsme, že někdo má magický dotek, že dokáže přeměňovat železo ve zlato. Ukazuje se však, že pouhé chtění, touha i veliké úsilí k těmto schopnostem nestačí.

Můj klient se dokonce po velkém úsilí a po několika těžkých letech konečně rozhodl, že se pokusí realizovat své nejniternější představy a plány. Rozhodl se, že tyto své opravdové desítky začne ve svém životě, bez ohledu na to, co si kdo myslí, realizovat. Zdaleka však netušil, že jeho život budou provázet další pády.

Představte si velkou zaoceánskou loď, která poprvé vyjíždí ze svého přístavu. Vyjede na moře, a i když má veškerou volnost jet, kam chce, ztrácí bezpečí přístavu. Přicházejí bouře, vlny a i tuto velkou loď to může stát vlastní existenci. Stejně tak to bylo i s mým člověkem. Vydal se na cestu, aby konečně ve svém životě realizoval to, co celý život chtěl, ale pronásledovaly ho další neúspěchy. Přestože věděl, jak se v businessu mají věci správně dělat, tak je ve svém vlastním nedělal. Přestože věděl, jak je potřeba zacházet s penězi, tak to ve svém vlastním businessu nerealizoval.  A tak opět procházel dalším údolím nepříjemných myšlenek a pocitů.

U tohoto člověka jsme našli několik zcela zásadních emočních rovnic, které bránily uvolnění jeho plného potenciálu, a i když se svobodně rozhodl pro svůj cíl, nebyl schopen ho ani po několika letech zrealizovat. Až poté, co se nám podařilo odhalit a změnit fatální Emoční rovnice, začal se postupně blížit ke svému cíli.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Pojďme se nyní podívat na jeho Emoční vzorce: Bez peněz nemohu realizovat svůj sen. Na svůj sen si musím vydělat. Za svůj sen jsem ochoten obětovat všechno. Blízký mě může připravit o můj sen. Má práce může být znetvořena. A výsledky své práce si neužiji.

Pokud pracoval v zaměstnání a nerealizoval svůj sen, tyto rovnice nenalezly uplatnění. V okamžiku, kdy začal realizovat svůj sen mimo zaměstnání, tyto rovnice nacházely uplatnění v jeho každodenní práci, formovaly jeho chování a měly tendenci se v jeho každodenním životě zhmotňovat.

Samozřejmě, pokud někdo má rovnici „Bez peněz nemohu realizovat svůj sen“, jeho chování bude stále ovlivňováno tak, aby dělal cokoliv jiného, aby si na svůj sen nejprve vydělal. Proto v podnikání nebude primárně naplňovat potřeby svého snu, ale bude se snažit hledat, kde jsou peníze, a tyto peníze vydělávat, aby si na ten svůj sen jednou vydělal.

Další rovnice: „Pro svůj sen jsem ochoten obětovat všechno“ – co je ale skryto ve slově všechno? Tento člověk může skončit se ztrátou zdraví, se ztrátou vztahu, se ztrátou své oblíbené práce.

Blízký mě může připravit o můj sen.“ Opět fatální rovnice, jejíž nositel bude mít strach se komukoli vydat, kohokoli přijmout jako blízkého, poněvadž by ho přece mohl připravit o jeho sen, o jeho vysněnou práci.

Má práce může být znetvořena.“ Tato rovnice se u člověka projevuje tak, že se bude bát svoji opravdovou práci dělat na sto procent, poněvadž mu hlava stále bude hlásit, že může být jeho práce zničena, takže by jí přece neměl vykonávat a zviditelňovat.

Výsledky své práce si neužiji“, je opět rovnice, se kterou, přestože budu pracovat neustále, budu mít pocit, že si své práce nejsem schopný užít.
Odhalením těchto Emočních rovnic, jejich otočením a vložením do mozku klienta, získal tento člověk novou sílu a mozek začal v jeho pracovním procesu pracovat zcela jinak. Začal ve své práci přednostně prosazovat svůj sen a dělat důležité kroky k jeho realizaci.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Myslím si, že máme kolem sebe hodně lidí, kteří jsou dlouhodobými snílky, kteří by chtěli celý svůj život realizovat, po čem vnitřně někde hluboko touží, ale dlouhodobě se jim to nedaří. Proto tvrzení, že nám k našemu cíli stačí pouhé pozitivní myšlení, myšlení, které je zcela upřeno na danou věc, není příliš pravdivé. Pokud nastavení naší hlavy je protichůdné k našim touhám a k našim novým životním cílům, nikdy svých životních cílů nedosáhneme. Jednoduše naše vlastní mysl bude sabotovat veškerá naše přání a touhy.

Potřebujeme se emočně uzdravit. Každý si v sobě neseme hromadu balastu, který jsme nasbírali během života, a to již od pátého měsíce od početí. V mozku máme mnoho různých zápisů, o kterých vůbec nevíme, ale ony se nám během našeho života vždy někde budou prosazovat. Je proto důležité, abyste nejen poznali své sny, ale abyste se i emočně uzdravili.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.