5 psychologických zbraní dospělých k ničení naší sebehodnoty

Taky se vám děje, že je vám s některými lidmi dobře a s jinými ne? S jedněmi dokážete vyjednat všechno a z jiných máte strach?

Mnozí se trápíme nejen nad svými kolegy, ale i nad partnery doma. Proč tomu tak je? Poněvadž se bojíme jejich reakcí a následků svých slov a jednání.

Rád bych vám ukázal na nejčastější zbraně, které naše okolí používá, často i zcela nevědomě a způsobují nám tak bolestivé zážitky a jizvy. Zbraň je držena pro obranu i útok. Stejně tak ta psychologická. O jaké zbraně vlastně jde?

Vzbuzování pocitu strachu

Lidé používající tuto zbraň mluví a jednají s jedním účelem: vybudit v nás pocit bázně. Vynutí v našem mozku myšlenky nepříjemného až sžírajícího strachu. Emoce strachu je paralyzující a omezí alespoň na chvilku naši schopnost normálně přemýšlet a žít. Mnozí ze strachu přeruší svůj běžný život a začnou posluhovat druhému navzdory své nechuti.

Vzbuzování pocitu viny

Touto zbraní se útočník, často v rouše beránčím, snaží vybudit pocit viny ve svém okolí. Ať svými řečmi či postoji, umí zasít do naší mysli rozbušku. Ve výsledku je oběť paralyzována pocitem viny i na několik dnů a ztrácí sílu přemýšlením pouze nad sebou. Pocit viny je spojen se svědomím a svědomí umí člověku pěkně ubrat síly. Díky svědomí lidé prodávali i celé majetky a darovali je církvi. Každý, kdo útočí touto zbraní, je nebezpečný a vyplatí se dotyčného řádně upozornit na jeho jednání.

TIP: Přečtěte si moji knihu Emoční rovnice a odhalte svůj zdrojový kód

Snižování naší hodnoty

Nejdůležitější vlastností člověka je si budovat zdravé sebevědomí. Žel, tato hodnota je u mnohých potlačena a nic jiného jim nezbývá, než ji dopovat něčím jiným. Ať už super autem, svaly či hlasitým mluvením. Ztráta hodnoty má drastický dopad na celý život jedince. Hodnotu nám může snížit kdokoliv poukázáním na cokoliv, co děláme.

Poukazování na moji špatnost

Nic není na světě špatného, co já sám neprohlásím za špatné, pokud zachovám tento zákon: “Hledám dobro za každou cenu a nikomu u toho záměrně neškodím”. Mohu si přeci dělat, co sám chci a nikdo nemá právo mě peskovat za cokoliv, co dělám. Pokud tak činí, ptám se, z jakého popudu a kdo mu dal právo vládnout nad mojí osobností? Dokonce ani šéf v práci nemá právo na moji osobnost a nikdo mu nedal autoritu, aby si ze mě dělal otroka.

TIP: Přečtěte si moji knihu Emoční rovnice a odhalte svůj zdrojový kód

Nedůvěra v mé schopnosti

Schopnosti každého jsou originální, jsou řízeny mým talentem a mají potenciál se rozvinout do nevídaných rozměrů. Jsou ale lidé kolem nás, kteří stále kritizují naši práci a vidí v ní jenom chyby. Pozor na tyto jedince, mají v rukách zbraň, jež vám uškodí. Vaše schopnosti jsou úžasné a nenechte se od nikoho přesvědčit, že tomu tak není.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.