OHODNOŤTE ČLÁNEK:
22.3.2018

Aniž by o tom naši zroditelé věděli, jsou častokrát více bezcitní než naši nepřátelé. Svým chováním totiž napáchají na svých potomcích mnoho škody, aniž by si ji uvědomovali. Setkávám se s tím skoro denně, kdy od svých klientů naslouchám různým životním příběhům, které mají stejného jmenovatele. Rodiče mi říkali, máma říkala, táta dělal, máma tvrdila, babička mi domlouvala, děda mě osahával. Sami rozhodně nechtěli svým malým ratolestem nijak poškodit, ve výsledku však způsobili katastrofy.

 

Dva hlavní určovatelé

Lidská osobnost se skládá ze dvou hlavních určovatelů, jenž ovlivňují chování a myšlení jedince:

  1. Kompas a talent. Tyto dvě veličiny nemůžeme měnit a jsou výchovou nedotknutelné, dané od narození.
  2. Emoční nastavení jedince, které se od základu formuje pouze pozorováním, vnímáním, slyšením a cítěním.

Pokud jsou rodiče a příbuzní nepoučení o důležitosti i nebezpečnosti svých postojů, což je většina rodičů na světě, mohou svými postoji, výroky, manipulacemi a citovým vydíráním způsobit takové rozpory v dorůstající osobnosti, že pak není divu, že přibývá neurotiků, lidí s nevyjasněným postojem k životu, týrajícími obsesemi a nevysvětlitelnou prázdnotou.

Když totiž blízcí emočně vychovávají svého potomka v rozporu k jeho kompasu a talentu, dochází k budování protichůdných emočních ukazatelů životních hodnot. V důsledku těchto rozporů bude mít dospělý jedinec pocit, že by měl jít doprava, ale přitom mu jiná část mozku bude velet doleva. Lidé takto vychovaní si často stěžují na povely od své hlavy typu: měl bys dělat toto a přitom se jim do toho vůbec nechce anebo v tom nevidí smysl.

 

Uveďme si příklady:

Petr má talent malovat, díky čemuž vidí svět jinak než jeho okolí. Od svých rodičů však slýchává: Malováním se neuživíš, malování se věnuj až po práci, měl bys dělat něco smysluplnějšího, malovat umí kde kdo, to, co maluješ, stejně nikdo kupovat nebude, jako umělec se neuživíš. Těmito necitlivými řečmi rodiče emočně tak naprogramují svého milého, že jako dospělý se bude potácet od práce k práci a v žádné nebude schopen najít uplatnění. Jeho mozek mu stále bude hlásit pocity zmaru a zbytečnosti. Ale díky tomu, že již má hypotéku, nemá dostatek sil, aby z práce utekl a plně se věnoval malování. Tak se bude trápit až do pozdního věku, kdy po splacení všech dluhů možná najde dostatek sil a namaluje svůj první obraz.

Honza má talent kuchaře. Disponuje obrovskou rozlišovací schopností v chutích jak na pokrmy, tak na nápoje. Dokáže již jako malý upéct koláče a společně s mamkou rád připravuje jakákoliv jídla. Od svých rodičů právníků je mu však stále domlouváno, že pouze jako právník či doktor si může vydělávat dobré peníze, zajistit rodinu a vlastnit nemovitosti. Doslýchá se, že jiné profese nejsou zdaleka tak dobré a neposkytují ani finance ani prestiž. Honza je od svých rodičů přednastaven k osobní životní prohře. Je naprogramován v rozporu se svým talentem a pokud si jej bude chtít prosadit, vyslechne si od své hlavy nekonečná obviňování. Šel by přece proti doporučení svých rodičů a nemůže nikdy vydělat dostatek na správné vyživení rodiny, získání nemovitosti atd. Občas sice vyzkouší někde něco uvařit, ale je to jen tak zadarmo. Jeho kuchařské vědění je tak úžasné, že ho častokrát jeho přátelé popouzejí, aby vařil více, ale on nemá morálku na ukončení výnosné kariéry a přeorientování se na kuchařský job. To měl udělat dávno, aby v době, kdy potřebuje dostatek financí pro rodinu, měl již vystaráno.

A nakonec Jirka. Ten dostal do vínku něco jako měl Jan Hus. Budit lid, povzbuzovat, motivovat ostatní a upevňovat v nich jejich skleslé sebevědomí. Ano i takový talent může být. Jsou různé talenty a pokud bychom je sledovali, zjistíme, že pokrývají celé spektrum lidských potřeb. Rodiče Jirky ale měli o jeho životě jinou představu. Mysleli si, že jejich životní styl je ten správný a snažili se jej vnutit svému potomkovi. A tak neustále poslouchal věty jako: Hlavně nevyčnívej, dělej to, co dělají všichni, nikam se necpi, v davu je bezpečí, v zaměstnání je jistota, dělej něco pořádnějšího, tvé názory jsou scestné, jsi divný. Jak by mohl Jirka budit lid s hlavou nastavenou na poklidného zaměstnance? V dospělosti Jirkovi hučelo v hlavě jako v úle. Jeho mozek jej na jednu stranu vedl na cestu buřiče zadepkované společnosti k pokojnému životnímu stylu, k povzbuzování zkroušených a motivování skleslých a na druhé straně slýchal pokyny k nastoupení do zaměstnání, k pokoření se před hloupým šéfem, hlavně aby tekly korunky a nevyčuhoval. Jak mi sám při setkání řekl, někdy je to k zbláznění.

Ve všech třech případech na začátku stáli vychovatelé, kteří žel nevědomě zpackali život nevinných. Někdy by se napáchalo méně škody na nově narozených, kdyby s rodiči vůbec nežili a rovnou byli předáni do dětského domova. Je hrozné tvrdit právě toto, ale věřte mi, vím, co říkám.

 

Uplatňujte svůj talent

Pouze tehdy, když lidé pochopí, že je to právě talent, který se musí v práci uplatňovat, nebudou milovat svoji práci, nebudou se v ní cítit dobře a ani jako společnost se nikam neposuneme. Prací si totiž posluhujeme vzájemně a když ji jednotliví pracovníci nemají rádi, celkově společnost chřadne.

Rodiče, dávejte si proto pozor, jak své potomky vychováváte. Vaše postoje, výroky a atmosféra, kterou doma vytváříte, budují nový emoční svět vašeho milého. Tak ať vám za něj jednou děkují!

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.