Jak se počítá moje osobní hodnota?

Veškerá práce na sobě bez zjištění osobní hodnoty je skoro zbytečná. Když sám sebe hodnotím nízko, nebudu mít dostatek sil se přeměnit k jinému obrazu a dosáhnout vytyčeného cíle.

Osobní hodnota dětí je maximální, což vidíme z jejich chování. Radují se celý den, dělají, co chtějí a umí asertivně vyjadřovat své pocity. Pokud je něco nebaví, ihned to dávají najevo a hledají další činnost, jež je dokonale zabaví.

S výchovou se do mozku jedince dostávají praktiky, které potlačí dětskost a nastolí otročení okolí.

Do 7 let máme 70% emočního učení za sebou a pak již žijeme z podstaty. Chováme se podle naučených vzorců a až pozdější zařazení se do společnosti nám ukáže, zda rodiče byli poučení či nikoliv.

Osobní hodnota se buď ukotví na dětském maximu či klesne někdy i na nulu. Osobní hodnotu si nemůžeme jako dospívající měnit sami. Její změna je již odvislá od přeprogramování uložených programů.

Jak si můžete svoji osobní hodnotu spočítat? Hodnotit budeme na stupnici 0 až 10, kde deset je nejvyšší.

Podívejte se na vztah sám k sobě

Jak se cítíte sami se sebou, když jste o samotě? Milujete svá počínání či se proklínáte? Chválíte se anebo se haníte? Dokážete být o samotě v klidu sami se sebou anebo stále vyhledáváte společnost, abyste utloukli samotu?

Člověk s vysokou osobní hodnotou umí trávit čas hlavně sám se sebou a vidí sebe jak důležitý středobod svého života.
Vyhodnoťte si vztah sám k sobě.

Jak využíváte svůj talent

Talent byl dán každému z nás a je neovlivnitelný výchovou. Všichni máme určité předpoklady vynikat a vynikání je potřebou jedince. Být v něčem dobrý znamená využívat ve své činnosti talentové vlohy a bez jejich využívání nejsem schopen dosahovat na horní mety v daném oboru. Využíváním talentu mi mozek hlásí pozitiva a mám pocit, že jsem pro svět nepostradatelný.

Vyhodnoťte si, jak využíváte svůj talent.

Jak se cítíte?

Dobrý pocit je elixírem osobní síly i zdraví. Veškerá snaha i výsledky bez dobrého pocitu jsou k ničemu a přinášejí jenom další trápení. Mohu získat na světě všechno, ale k čemu mi to bude, když se v tom nebudu cítit dobře? Dobrý pocit je zapotřebí si hýčkat a nedopustit jeho pokažení kýmkoli.

Vyhodnoťte si svůj dobrý pocit během měsíce.

Kolik pohody kolem sebe rozdáváte?

Jste pro své okolí přínosem či prudou, omezením? Přinášíte pohodu či kritizujete, nenávidíte, křičíte, pouštíte jed a hádáte se? Jsou lidé ve vašem okolí rádi sami sebou? Osobní hodnota se počítá i z toho faktoru.

Vyhodnoťte si, kolik pohody kolem sebe rozdáváte.

Kolik lásky dáváte?

Láska je největší hodnotou v tomto životě. Pokud miluji sám sebe, miluji i ostatní. Když mám sám dobrý pocit, dávám ho i dále a nemám zapotřebí nikomu škodit. Láska dává svobodu, toleruje, přináší radost a dopřává blízkým volnost v názorech a bytí.

Vyhodnoťte si, kolik lásky dáváte.

Prosazení sebe

Umění prosadit sebe je potřebným umem. Pokud chceme uplatňovat talent, budeme na cestě k vynikání. Vynikat ale s sebou přináší vyčnívání, prosazování nového, boření nefunkčního a často stát i v čele velkého davu. Zdravá osobní hodnota umí prosadit vše dobré a bez použití zla přitáhnout ostatní na svoji stranu.

Vyhodnoťte si, jak se dokážete prosadit.

Sečtěte si své body. Zdravou osobní hodnotu máte, pokud jste se dostali nad 45.

Možné řešení

Myslíte si, že máte nízkou osobní hodnotu? Jako děti jste jí měli dost. Někdo vám ji během vaší cesty snížil. Vše se dá ale opravit. Stačí z hlavy vyndat právě ty Emoční rovnice (programy), které brání mozku, aby vám zase posílal ty dětské emoce k prosazování se. Pak opět vaše hodnota naskočí a budete prožívat ráj.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.