Úryvek 2 z knihy o Emočních programech

Co je to metoda Emočních rovnic?

Tento svět vidíme tak, jak ho chceme vidět, a toto vidění je výsledkem myšlenek, které produkuje náš mozek. Mozek je zatím nejméně probádaný lidský orgán, a poněvadž je zdrojem lidského vědomí a nálad, je nanejvýš vhodné jej co nejlépe poznat a zmapovat jeho funkce. Poznat, proč generuje myšlenky, které generuje, a proč se člověk cítí právě tak, jak se cítí.
Metoda Emočních rovnic popisuje funkce mozku v oblasti emocí. Pomáhá nám pochopit, proč se v daných situacích cítíme právě tak, jak se cítíme, a poněvadž se nejčastěji rozhodujeme na základě svých emocí, pomáhá nám pochopit i důvody rozhodování.

Umí nám napomoci k pochopení světa, který vidíme kolem sebe tím, že nám objasňuje zákonitosti mozku. Platí totiž, že svět, který prožíváme je přesným odrazem našeho emočního světa, jenž nosíme odjakživa zapsaný ve své hlavě.

Mozek pracuje ve třech komunikačních jazycích, v jazyce logiky, emocí a návyků. Metoda popisuje jazyk emocí. Poněvadž mozek pracuje v jazyce emocí s emočními kvanty, ne s větnými spojeními, pomáhá nám tato metoda převést tato kvanta do srozumitelných vět, které při vyřčení zpětně vyvolají emoční prožitek.

Jak funguje mozek z hlediska vytváření zápisů?

Již záhy od početí si mozek ukládá své první zápisy. Lidský život je jedno velké zapisování. Mozek do sebe absorbuje vše, co do něj přichází prostřednictvím pěti smyslů.  Dokáže nasávat informace i tzv. mimosmyslovou formou od ostatních lidí, jinými slovy absorbuje nálady a myšlenky vašich nejbližších, poněvadž k nim existuje tzv. Emoční klíč.

Dokáže s pomocí dedukce sám informace vyrábět a ty následně zapisovat. Vše, co jsme v životě viděli a slyšeli, veškeré emoční prožitky z různých situací, jsou v naší hlavě  pevně zakořeněny.

Nejsilněji se zapisují emoce spojené s osobou našich vychovatelů, kterým mozek vždy přisuzuje hodnotu ANO, aniž by o jejich pravdivosti přemýšlel. Na mnohé zápisy si nepamatujeme, ale přesto s nimi mozek pracuje. Jsou uloženy v podvědomé paměti, mimo dosah vědomí.

Jak se Emoční rovnice projevují?

Zapsané Emoční rovnice v hlavě mají dvě funkce:

  1. Ovlivňují chování a přemýšlení člověka – zkuste si představit jedince, který má  ve své hlavě Emoční rovnici „Na holku podle svých představ nemám“. Jak tento zápis bude ovlivňovat jeho chování v přítomnosti hezkých děvčat? Určitě se bude cítit nevrlý, podhodnocený, plný strachu, že je nedostatečný a že tu krásku si právě on rozhodně nezaslouží. Předpokládejme, že si dodá odvahy a osloví ji. Určitě se mu tep vyšplhá o polovinu výše. K jeho údivu je ale reakce dívky pozitivní a on i přes své pochybnosti ji pozve na večeři a první rande. Doma na sobě hodinu pracuje, vykoupe se, navoní a oblékne si ten nejlepší oděv.Rande dopadne dobře a on ke své velké radosti získá dívku podle svých představ. Ve vztahu ale s postupem času začne být nevrlý a ze strachu, že o ni přijde, jí začne kontrolovat mobil a vyptávat se, kam jde a s kým. Nevyhne se i pocitům žárlivosti a palčivým myšlenkám, že pokud ji bude pouštět samotnou, objeví se na scéně jiný muž, hezčí a lepší, kterému ona určitě podlehne, a on tak i přes veškeré své úsilí ztratí svoji princeznu.Působením těchto myšlenek (které generuje jeho mozek a on jim zcela věří) se změní jeho chování a dívka se začne cítit nepříjemně, zbytečně osočována a kontrolována. V prostředí nedůvěry se nedobře dýchá, a proto není divu, že ji nabídka od jiného muže zaujme. O to více jí současný partner začne kontrolovat, vyčítat, poučovat…Ve finále o svoji krásku přijde. Ne proto, že by byl jiný než na začátku, ale kvůli svému ustrašenému chování, které bylo zcela zbytečné, poněvadž partnerka neměla potřebu partnera měnit a byla s ním zcela spokojená.
  2. Vždy se budou v životě jedince nebo dvojici ve vztahu v různých situacích dokazovat – zmíněný partner si dokáže svoji Emoční rovnici „Na holku podle svých představ nemám“, když ho kvůli jeho chování partnerka opustí a on zůstane opět sám.Jiný může mít rovnici “Život může být nudný”, a kolem sebe stále uvidí plochý životní styl, který jej nebude naplňovat. Do třetice jeho kamarád bude mít zapsáno “Jídlo ochraňuje od smrti” a neustále se bude potýkat s obezitou.Rovnice se dokazují jak jednotlivcům v jejich různých životních situacích, tak i partnerům ve vztahu. Pokud ve vztahu dojde k oboustrannému emočnímu prožitku (hádka, odcizení, prázdnota), vždy se partnerům něco dokazuje. Platí zákon, že 70% Emočních rovnic mají partneři podobných, není proto divu, že důkazy probíhají dost často a intenzivně.Například on má Emoční rovnici „I v množství dobrého nenajdu po čem toužím“ a ona má Emoční rovnici „Dělám pro partnera to nejlepší a stejně je to málo“. Po několikaletém vztahu si partner stěžoval partnerce, že má pocit, že ho zklamala a že spoustu věcí, které mu slibovala, neudělala a cítil se v tomto ohledu partnerkou ošálen. Ona při vyřčení obvinění prožívala nával nepříjemných emocí a pocitů nepochopení, vždyť toho tolik dělala, tolik dobrého stále přináší a ještě je to málo? Mozek jí vyrobil emoci ponížení, nepochopení a odcizení. Kdybyste se obou na místě zeptali, co se jim dokazuje, dostali byste odpověď ve výše zmíněných rovnicích.
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.