Úryvek 3 z knihy o Emočních programech

Jak to na světě vlastně funguje?

Na svět přicházíme z ničeho. Před námi nic nebylo a po nás kdo ví, co zbude. Po početí se nám začnou stavět jednotlivé buňky k sobě, až se vyvinou postupně všechny orgány včetně mozku. Zformuje se celé tělo, ve kterém pak strávíme celý zbytek života. Všechny části těla se vytvořily nově, nejsou nijak okopírované od jiného člověka a genetickým spojením otce a matky je každá část vašeho těla unikání. Nikdy nikdo již nebude stejný jako vy.

Přicházíme na svět nedotčení a do běhu života se zapojujeme dnem početí. V té době ještě nemáme ani tušení, kolik se toho budeme muset naučit a teprve skutečný život nám postupně ukazuje, co bychom se naučit měli. Narodíme se s čerstvě vystavěným mozkem a po dobu několika let se budeme bez přispění naší vůle učit z prostředí kolem nás.

Každý člověk přichází na svět s čistou pamětí a jeho řídící systém je pouze v základním nastavení. To znamená, umí řídit funkce těla tak, aby neumřelo a zdárně se vyvinulo do dospělosti. Úkolem každého z nás je nezůstávat na tomto základním nastavení, ale odhodlat se na sobě pracovat a zdokonalovat svůj mozek tak, aby mohl využívat mnohem více své kapacity.

V základním nastavení se lidé, jakmile jsou konfrontování s nepříjemnými situacemi, snaží vinit někoho jiného. Nevidí chyby u sebe a je pro ně mnohem jednodušší poukázat na druhého, který přece za vše může.

Hledání nedostatků u jiných je projevem základního nastavení mozku. Jen si poslechněte hovory v kavárnách. Mnohé z nich jsou stále dokola: To on kdyby se choval jinak“, nebo „To kdyby ten šéf byl jiný“ apod.

Jiní později ve svém životě činí odpovědného za vše na světě boha. Stane se jim cokoliv nepříjemného a oni mají pocit, že to bůh se je snaží ještě lépe zprubovat. Tvrdí, že právě nepříjemnosti z nich dělají lepší lidi. Další pak vidí boha za všemi svými neúspěchy a myslí si, že si na ně zasedl a dává jim jenom to nejhorší.
Pak je zde pan osud. Neprobádaný osud se stal berličkou pro mnohé, kteří

nechápou, proč se jim dějí věci, kterým nerozumí. Osud je dnes brán jako jakási tajemná síla, která stojí za vším, co se děje. Pokud je milosrdný daří se, pokud je ale nemilosrdný, dějí se až katastrofické události. Na osud se dá svalit mnoho nepříjemného, čímž si mnozí ulevují od palčivé bolesti.

Existuje přesný systém, který je nemilosrdný

Během svých zkoumání jsem zjistil, že bohům, pokud vůbec nějací jsou, jsou naše malicherné pozemskosti příliš vzdálené a že osud neexistuje. Odjakživa má lidstvo potřebu si vysvětlovat věci kolem sebe a pokud si je vysvětlit nedokáže, odkazuje se na projev božských sil či osudu. Čemu dnes říkáme božské projevy, tomu budou naši vnuci říkat chemie a fyzika. Jak by se asi tvářili lidé ve středověku, kdyby mohli spatřit projevy atomu, počítače, telefonu a všech těch úžasností, které dnes máme? Považovali by nás, jako své potomky, za bohy?

Došel jsem k názoru, že kolem nás existuje přesný systém, jehož zákonitosti jsme schopni postupně mapovat a odhalovat, ne však najednou za jednu generaci. Pokud něco není lidmi objeveno, neznamená to, že se to objevit nedá. Účinnost zákona přece není omezena jeho objevením. Zákonitosti kolem nás neztrácí na síle jenom proto, že ještě nějaký učenec nestihl zákon objevit.

Celý svět je jeden velký systém zatím mnoha neobjevených zákonitostí, jenž spolu vytváření vše, co vidíme a slyšíme, cítíme a denně prožíváme.
Nemyslete si, že svět fyziky, popisující fyzikální jevy kolem nás, je odlišný od světa emocí, prožitků a psychiky. Svět fyziky má své zákonitosti a svět psychiky také. Není v tom žádný rozdíl. Někdy máme pocit, že si naše psychika dělá, co chce, není tomu ale tak. I ona pracuje podle přesných zákonitostí.

Podobně jako mraky na obloze se zdají, že si dělají, co chtějí, ale zdaleka tomu tak není. Plují si podle přesných pravidel. Na fyziku jsme si zvykli a je každému jasné, že jablko padne vždy k zemi, pokud jej zrovna neupustíme na oběžné dráze. Na zákony psychiky a jejich přesnost si teprve zvykat postupně budeme.

Zákonitosti psychiky jsou dnes ale zatím ne příliš probádané, proto se nám zdá, že jsou mnohé projevy emocí a lidských životů mnohdy nevysvětlitelné, vidíme za mimy působení tajemných sil a připisujeme je často božstvům a nadpřirozenu všemožných druhů. Podobně tomu bylo, co je svět světem a bude ještě hodně dlouho, dokud někdo nedokáže veškeré zákonitosti lidského mozku a společenského vědomí.

Pokud vám spadne postavený most, opomněli jste některý z principů statiky. Pokud se vám hroutí pohoda v životě, opomněli jste některý ze zákonů psychiky.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.