V čem se otec mýlil

Chceš-li si vytvořit velmi dobrý vztah, neposlouchej nikoho jiného než sebe.
Kdekdo bude mít názor na tvého partnera, ale jenom ty s ním budeš žít.

Mnozí ti budou radit a budou mít plnou pusu řečí, ale jenom ty budeš trávit svůj volný čas se svojí volbou.

Fascinuje mě, kolik je chytrých lidí, kteří vědí lépe než já, co bych měl dělat.
Pokud chceš mít skvělý vztah, nikdy nikoho neposlouchej než sebe.

Se svým partnerem budeš trávit volný čas, dovolené, rodinné oslavy.
Je proto velmi důležité se s ním cítit dobře.

Dobře se ale můžeš cítit jenom s velmi malou skupinou vhodných partnerů. S těmi ostatními, kteří se mohou zdát být vhodnými, prožiješ mnoho zklamání a bezesných nocí.

Pohoda a klid ve vztahu není lehce dosažitelnou výhodou. Chce to znát několik pravd, které si prosím osvoj.

Jednu z nich zde uvedu:

Se svým partnerem musíš mít shodné své hlavní zájmy. Pokud to tak nebude, odcizíte se a veškerá vaše snaha nepovede k vytváření pohody.

Hlavní zájmy se testují pomocí metody, kterou jsem nazval Chobotnicova metoda.

Kdysi jsem potkal velmi pěknou ženu, která se zdála být vhodnou partnerkou. Naše hlavní zájmy ale nebyly shodné. Tak jsem se s ní rozešel. Táta mi po rozchodu celé odpoledne vymlouval mé rozhodnutí a radil mi, že lepší partnerku pro sebe nenajdu.

Poslechl jsem. Život mi ukázal, že jeho rada byla špatná. Vztah přinesl bolest, nepochopení a žal.

Prostě jsem tenkrát neměl k dispozici Chobotnicovu metodu.

Nikdy neposlouchej s kým máš žít. Řiď se sám sebou, svojí touhou a chtěním. Ignoruj doporučení a snahy ostatních. Oni nevědí přesně, kdo jsi a kým chceš být.

Pouze ty nejlépe víš, kdo jsi a s kým chceš prožít svůj život.

Zdá se, že výběr partnera je složitá věda. Píše se o tom mnoho článků a doporučení. Je toho tolik, že se v tom nikdo nemůže vyznat.

Shrnu tedy všechna ta doporučení pouze v jedno: Dbej na svůj dobrý pocit, jak se cítíš se svým partnerem. Co bys chtěl prožívat? Kam by ses chtěl podívat? Co bys chtěl jíst? Orientuj se na svůj dobrý pocit a touhy. Kde je dobrý pocit, tam jdi. Kde není, tam nechoď.

Každá dobrá rada, která nevede tvůj život do vnitřního klidu, je rada k ničemu. Ignoruj ji!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.