OHODNOŤTE ČLÁNEK:
18.10.2014

Většina lidí v naší společnosti žije v iluzorním světě. Proč? Protože uvěřili vymyšlenému příběhu o sobě samých. Uvěřili tomu, co o nich říkali druzí. Nevědomě se stali oběťmi omezení, které jim jejich blízcí zasadili do mozku.

Oběti věří, že jejich vlastní příběh o sobě samých je pravdivý a neměnný. Věří, že nemohou být šťastni, protože jim druzí házejí klacky pod nohy. Nevědí, že by nad svým životem mohli mít moc, protože kolem sebe vidí tolik překážek. Snaží se zavděčit druhým, protože se mylně domnívají, že dobří mohou být jen tehdy, když splní podmínky a očekávání okolí.

Domnívají se, že mají závažnější problémy než druzí a na spokojené lidi pohlížejí jako na ty, kteří mají rozhodně jednodušší osud, lepší rodiče, hodnějšího partnera, povedenější děti či vymýšlí další podobné konstrukty… Oběť tvrdí, že by změnu chtěla, ale bude ji moci realizovat, až se stane toto, až se změní tamto, až pak, až pak, až pak… Život oběti je ovládán pocity viny, soudů, lítosti a strachu.

Pán svého života se rozhodl změnit svá omezení a vymazat z hlavy blokující přesvědčení. Je schopen vytvářet sám sebe úplně znovu. Pochopil, že omezení k jeho rozletu existují jen v jeho hlavě. Už se nechce na nic a nikoho vymlouvat.  Omezující názory druhých vypouští. Je si vědom omezeného času, který mu byl vyměřen a rozhodl se života užívat podle svého vnitřního dobrého pocitu. Strach vyměnil za odvahu, nenávist za lásku, vinu za odpuštění, soudy za přijetí.

 

Jak vypadá život vědomého tvůrce?

 • Tvůrce svého života se obklopuje pouze lidmi, se kterými mu je dobře, se kterými má společné zájmy a stejnou životní filozofii.
 • Nenechá se manipulovat. Pokud se jej druzí snaží k něčemu donutit, přesvědčit, či dotlačit, pán svého života se klidně a jasně postaví za svůj názor. Pokud jej druzí nechtějí akceptovat, či se v něm dokonce snaží vyvolat pocity viny za to, že se nechová správně, klidně a bez boje si jde po svém.
 • Zná své silné a slabé stránky. Je si vědom toho, co mu jde dobře, a to rozvíjí. Za své slabosti se nestydí a činnosti, které jej nenaplňují nebo mu nejdou, nechává na těch, kterým jdou jednoduše.
 • Vnitřní tvůrce si nestěžuje, nepomlouvá a druhé nekritizuje. Je si vědom, že vše, co se kolem něj děje, mu odráží vlastní nastavení mozku, a proto se v konání druhých snaží najít motiv pro svůj další osobní růst.
 • Nikoho nečiní zodpovědným za své emoce. Ví, že se vždy může svobodně rozhodnout, jak bude na chování druhých reagovat.
 • Je silně zaměřen na přítomné okamžiky. Přirozeně se raduje ze života a užívá každého dne, stejně jako to umí děti.
 • Rád druhým dává a o druhé se zajímá, ale nic za to neočekává. Jedná na rovinu, nemá skryté záměry. Když přijímá, tak s velkou vděčností, ale s vědomím, že druzí pro něj dělají stejně tak rádi a dobrovolně bez očekávání velkých díků a oplácení.
 • Miluje citlivě a hluboce a vytváří vyspělé vztahy. Od svého partnera očekává nezávislost a schopnost rozhodovat se sám za sebe. Tvůrce svého života není na svém partnerovi závislý a stejně tak odmítá nést něčí závislost. V lásce nevnucuje milované bytosti žádné hodnoty.
 • Vůbec nepotřebuje souhlas ostatních. Názory ostatních jej nijak netíží. Nesnaží se druhé šokovat, ani získat jejich souhlas. Pochvaly a uznání jsou pro něj příjemné, ale k životu je nepotřebuje.
 • Problémy jej nezablokují. Pán svého života se totiž na problémy vůbec neorientuje. Problémy řeší jako drobné nepříjemnosti a ví, že v jeho rozvoji jej nemůže nic a nikdo zastavit.
 • Dobře se stravuje a pravidelně cvičí, protože se má rád. Nestěžuje si, co všechno jej bolí, jak špatně se cítí, nebo jak je unaven. Věří ve svou schopnost se nemocí zbavit a jeho psychická spokojenost se odráží na jeho zdravém těle.
 • Nikoho do ničeho nenutí. Chápe, že každý má právo volby. Žije funkčně. Nepotřebuje řád a pořádek, nýbrž si vytváří vlastní systém, který mu vyhovuje.
 • Necítí žádnou provinilost ani úzkost. Nemanipuluje druhými výčitkami, jak ošklivě se zachovali, a stejně tak se nedají touto taktikou zmanipulovat.
 • Má spoustu energie. Ta je výsledkem toho, že miluje život a všechny své činnosti v něm.
 • Tvůrce svého života je smířen sám se sebou, přijal sám sebe a zná svou hodnotu. Neskrývá se za ničím umělým. Neomlouvá se za to, jaký je.
 • Nikdy si nestěžuje na věci, které nemůže změnit (vedra, déšť, bouřky…)
 • Zbožňuje přírodu – hory, květiny, stromy, západy slunce, řeky, zvířata… Nevyhledává hospody, bary, večírky, schůze a zakouřené místnosti.
 • Druhé nesoudí. Bere každého takového, jaký je a zbytečně se nepře. Nemluví o lidech, mluví s nimi. Neobviňují druhé, nešíří klepy, ani poplašné zvěsti.
 • Má se rád. Je motivován touhou růst a dopřává si to nejlepší. Nemá čas na sebelítost nebo srážením sebe sama. Každý den je pro něj potěšením.

 

Páni svého života nejsou žádnými vykonstruovanými hrdiny. Tito lidé žijí na planetě spolu s námi.  Jsou to ti, kteří se dokázali osvobodit od všeho, co je blokovalo, aby mohli být lidmi, kterými ve skutečnosti jsou. Vyléčili svá vnitřní zranění a navždy odložili svou masku, jež je dříve chránila před ublížením.

My všichni bychom mohli mít výše zmíněné vlastnosti vnitřního tvůrce, kdyby se nám dostalo výchovy poučených a vědomých rodičů. Je však důležité si uvědomit, že každý člověk má schopnost zbavit se blokujících vzorců, které mu zapříčiňují problémy v životě a brání v prožívání radosti a spokojenosti. Každý den máme možnost volby.

Uvěříte v iluzi svých strachů a uvíznete v přežívacím módu nebo vykročíte na cestu lásky, odvahy, svobody a splněných přání…?

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

2 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.