Vědomý tvůrce svého života

Většina lidí v naší společnosti žije v iluzorním světě. Proč? Protože uvěřili vymyšlenému příběhu o sobě samých. Uvěřili tomu, co o nich říkali druzí. Nevědomě se stali oběťmi omezení, které jim jejich blízcí zasadili do mozku.

Oběti věří, že jejich vlastní příběh o sobě samých je pravdivý a neměnný. Věří, že nemohou být šťastni, protože jim druzí házejí klacky pod nohy. Nevědí, že by nad svým životem mohli mít moc, protože kolem sebe vidí tolik překážek. Snaží se zavděčit druhým, protože se mylně domnívají, že dobří mohou být jen tehdy, když splní podmínky a očekávání okolí.

Domnívají se, že mají závažnější problémy než druzí a na spokojené lidi pohlížejí jako na ty, kteří mají rozhodně jednodušší osud, lepší rodiče, hodnějšího partnera, povedenější děti či vymýšlí další podobné konstrukty…

Oběť tvrdí, že by změnu chtěla, ale bude ji moci realizovat, až se stane toto, až se změní tamto, až pak, až pak, až pak… Život oběti je ovládán pocity viny, soudů, lítosti a strachu.

Pán svého života se rozhodl změnit svá omezení a vymazat z hlavy blokující přesvědčení. Je schopen vytvářet sám sebe úplně znovu. Pochopil, že omezení k jeho rozletu existují jen v jeho hlavě. Už se nechce na nic a nikoho vymlouvat.  Omezující názory druhých vypouští. Je si vědom omezeného času, který mu byl vyměřen a rozhodl se života užívat podle svého vnitřního dobrého pocitu. Strach vyměnil za odvahu, nenávist za lásku, vinu za odpuštění, soudy za přijetí.

Jak vypadá život vědomého tvůrce?

 • Tvůrce svého života se obklopuje pouze lidmi, se kterými mu je dobře, se kterými má společné zájmy a stejnou životní filozofii.
 • Nenechá se manipulovat. Pokud se jej druzí snaží k něčemu donutit, přesvědčit, či dotlačit, pán svého života se klidně a jasně postaví za svůj názor. Pokud jej druzí nechtějí akceptovat, či se v něm dokonce snaží vyvolat pocity viny za to, že se nechová správně, klidně a bez boje si jde po svém.
 • Zná své silné a slabé stránky. Je si vědom toho, co mu jde dobře, a to rozvíjí. Za své slabosti se nestydí a činnosti, které jej nenaplňují nebo mu nejdou, nechává na těch, kterým jdou jednoduše.
 • Vnitřní tvůrce si nestěžuje, nepomlouvá a druhé nekritizuje. Je si vědom, že vše, co se kolem něj děje, mu odráží vlastní nastavení mozku, a proto se v konání druhých snaží najít motiv pro svůj další osobní růst.
 • Nikoho nečiní zodpovědným za své emoce. Ví, že se vždy může svobodně rozhodnout, jak bude na chování druhých reagovat.
 • Je silně zaměřen na přítomné okamžiky. Přirozeně se raduje ze života a užívá každého dne, stejně jako to umí děti.
 • Rád druhým dává a o druhé se zajímá, ale nic za to neočekává. Jedná na rovinu, nemá skryté záměry. Když přijímá, tak s velkou vděčností, ale s vědomím, že druzí pro něj dělají stejně tak rádi a dobrovolně bez očekávání velkých díků a oplácení.
 • Miluje citlivě a hluboce a vytváří vyspělé vztahy. Od svého partnera očekává nezávislost a schopnost rozhodovat se sám za sebe. Tvůrce svého života není na svém partnerovi závislý a stejně tak odmítá nést něčí závislost. V lásce nevnucuje milované bytosti žádné hodnoty.
 • Vůbec nepotřebuje souhlas ostatních. Názory ostatních jej nijak netíží. Nesnaží se druhé šokovat, ani získat jejich souhlas. Pochvaly a uznání jsou pro něj příjemné, ale k životu je nepotřebuje.
 • Problémy jej nezablokují. Pán svého života se totiž na problémy vůbec neorientuje. Problémy řeší jako drobné nepříjemnosti a ví, že v jeho rozvoji jej nemůže nic a nikdo zastavit.
 • Dobře se stravuje a pravidelně cvičí, protože se má rád. Nestěžuje si, co všechno jej bolí, jak špatně se cítí, nebo jak je unaven. Věří ve svou schopnost se nemocí zbavit a jeho psychická spokojenost se odráží na jeho zdravém těle.
 • Nikoho do ničeho nenutí. Chápe, že každý má právo volby. Žije funkčně. Nepotřebuje řád a pořádek, nýbrž si vytváří vlastní systém, který mu vyhovuje.
 • Necítí žádnou provinilost ani úzkost. Nemanipuluje druhými výčitkami, jak ošklivě se zachovali, a stejně tak se nedají touto taktikou zmanipulovat.
 • Má spoustu energie. Ta je výsledkem toho, že miluje život a všechny své činnosti v něm.
 • Tvůrce svého života je smířen sám se sebou, přijal sám sebe a zná svou hodnotu. Neskrývá se za ničím umělým. Neomlouvá se za to, jaký je.
 • Nikdy si nestěžuje na věci, které nemůže změnit (vedra, déšť, bouřky…)
 • Zbožňuje přírodu – hory, květiny, stromy, západy slunce, řeky, zvířata… Nevyhledává hospody, bary, večírky, schůze a zakouřené místnosti.
 • Druhé nesoudí. Bere každého takového, jaký je a zbytečně se nepře. Nemluví o lidech, mluví s nimi. Neobviňují druhé, nešíří klepy, ani poplašné zvěsti.
 • Má se rád. Je motivován touhou růst a dopřává si to nejlepší. Nemá čas na sebelítost nebo srážením sebe sama. Každý den je pro něj potěšením.

Páni svého života nejsou žádnými vykonstruovanými hrdiny. Tito lidé žijí na planetě spolu s námi.  Jsou to ti, kteří se dokázali osvobodit od všeho, co je blokovalo, aby mohli být lidmi, kterými ve skutečnosti jsou. Vyléčili svá vnitřní zranění a navždy odložili svou masku, jež je dříve chránila před ublížením.

My všichni bychom mohli mít výše zmíněné vlastnosti vnitřního tvůrce, kdyby se nám dostalo výchovy poučených a vědomých rodičů. Je však důležité si uvědomit, že každý člověk má schopnost zbavit se blokujících vzorců, které mu zapříčiňují problémy v životě a brání v prožívání radosti a spokojenosti. Každý den máme možnost volby.

Uvěříte v iluzi svých strachů a uvíznete v přežívacím módu nebo vykročíte na cestu lásky, odvahy, svobody a splněných přání…?

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.