Vyřeším každý problém

Jak si mohu dovolit tvrdit něco takového ve světě, který je plný problémů a kde lidé nevědí, co s nimi dělat? Mohu, protože většina lidí se snaží řešit problém tím způsobem, že řeší pouze to, co vidí. V životě se jim ukáže nějaký problém a oni hned řeší ten samotný problém, aby měli znova klid a mohli si dál užívat života. Již je ale nenapadne, jak se k nim ten problém dostal, co způsobilo, že právě oni se dostali do potíží? Snaží se posekat plevel kosou a za několik dní se diví, jak je to možné, že plevel je tam ten samý znova.

Správné zacházení s životem

Tento svět nabízí celou paletu životních prožitků a není spravedlivý v jejich rozdělování. Musím umět s uzdou života dobře zacházet, aby se mi nestalo, že se náhle ocitnu v močále a nebudu vědět, jak z něj ven. Stejně tak, jako bouře umí přijít neočekávaně z čistého nebe, je možné se v životě ocitnout v blátě celkem rychle a bez varování.

Většina z nás žije svůj život nepoučeně. Nikdo nás nikdy neučil, jak kočírovat své životy tak, abychom byli stále šťastní, nemuseli bourat svá díla a mohli se s radostí v duši poohlížet na svoji minulost a poplácávat se po rameni. Opak je pravdou. Ve škole jsme se učili tisíce neužitečných informací s nulovou hodnotou pro praktický život. Nutili nás si pamatovat informace, které se dnes dají najít kdekoliv na internetu a v knihách, ale již nás nenaučili, jak si hledat životního partnera, jak správně zakládat rodinu, jak si hledat svoji práci, jak zdravě spořit peníze a jak se starat o své zdraví, abychom v 50 neměli z těla skládku odpadu a éček.

(Ne)řešení problémů

Dnešní společnost je sborem nepoučenců, kteří houfně řeší své problémy tak, že je buďto hasí nějakou drogou, zakopává pod postel či seká kosou. Ani jeden z případů však jejich dlouhodobé řešení nepřinese. Důsledkem tohoto hašení je více lidí s problémy. Poněvadž rodiče je se svými postoji předávají na své děti a společenští lídři svými nerozumnostmi vedou společnost do pekel.

Nerozumnost je vidět, kam se podíváte. Finanční trhy se díky ní propadají, nemoci se rozmáhají, války nemají konce, hlad je na denním pořádku a smrt dětí jakbysmet. Co je na tom všem ale nejhorší, je to, že dnes narozená nemluvňata se budou od nás učit ty samé zvrhlosti, které dnes prohlašujeme za nemorální a ohavné.

Problém se totiž nevyřeší na rovině, na které vznikl. Musím při jeho řešení jít výše. Musím zjistit jeho kořen a vytrhnout jej. Nemohu se přece zlobit na jablka, že jsou málo zelená či malá. Musím řešit podstatu stromu a pak dostanu i lepší ovoce.

Rozhodněte se právě teď

Já dělám přesně to. Nepomáhám lidem smířit se s tím, co vidí a chlácholit jejich bolístky a jizvy. Právě naopak. Ještě jim jejich životy více rozryji, abych našel ten protivný kořen, který stále, i při vyvíjení veškerého úsilí, produkuje ty samé výsledky. Díky němu si žena hledá stále toho samého tyrana partnera. Díky němu se podnikatel stále potýká s dluhy, díky němu se chatrné zdraví nechce zacelit a konečně díky špatnému kořenu se zaměstnanec trápí v práci, kterou nenávidí, místo toho, aby uplatňoval svůj talent a ráno nemohl dospat do práce.

Každý člověk se může mít dobře. Musí ale mít v hlavě správná data. Správné základy života, aby svými skutky mohl dospívat k příjemným závěrům. Pokud jeho hlava obsahuje destruktivní programy, bude jedinec i za vyvíjení veškerého úsilí stále produkovat tytéž výsledky.
Nejste se svým životem spokojeni? Přestaňte jej tolerovat již dnes. Pomohu vám najít kořen vašich bolístek a vytrhnu ho.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.