Vytvořte si, co potřebujete – základy využití kreativní síly

Nejprve odkryji svůj příběh

Na počátku jsem měl v celku jasnou představu, kam chci svůj život vést. Nicméně po letech jsem zjistil, že jsem se dostal někam úplně jinam. Přestože mi bylo jasné, že život je skvělý, nebyl jsem připraven jeho skvělost naplno ovládnout a získat.

Roky jsem hledal a zoufale jsem se ptal všech moudrých lidí, kteří mi přišli do cesty: „Jak je to možné, že mé kroky vedly jinam, než jsem si předsevzal?“ Uspokojivá odpověď však od těchto lidí nepřicházela. Stále jsem jenom slyšel poučky a fráze.

Až jsem jednoho dne pochopil, jak to vlastně všechno je. Jaké zákonitosti ovlivňují náš život a proč je někdo i s malým úsilím tam, kam se jiní s veškerou dřinou stejně nikdy nedostanou.

Odpověď zní: Musíte poznat zákonitosti kreativní síly a síly vašeho vědomého i podvědomého mozku. Každý z nás stále tvoří, i když si toho nejsme vědomi.

Jen málokdo ví, že již na začátku svého života jsem měl v hlavě téměř 5000 špatných programů, že jsem stál na Orlické přehradě bez touhy dále žít, že jsem vyšplhal po žebříčku kariéry na vysoké posty v zahraničních firmách, abych pak zjistil, že mě život nebaví. Tehdy mi začalo být jasné, že má kreativní síla je blokována jinou pro mě zatím neznámou silou, a rozhodl jsem se jí najít.

Tuto pro mě do té doby tajemnou sílu vyráběl lidský mozek. U většiny lidí je nastavován již doma v dětství a je schopen si v sobě ukotvit představy o životě tak silně, že přesměruje kreativní sílu mimo naše zacílení.

Co je to kreativní síla?

Kreativní síla  je založena na schopnosti mozku měnit okolí, a to jak vědomým, tak podvědomým úsilím. Vědomě tvoříme např. tak, že si jdeme uvařit jídlo, postavíme dům nebo vyděláme balík peněz, na druhou stranu naše podvědomé tvoření se projevuje např. tím, že si vytvoříme vztah, který později nechceme, anebo se ocitneme s 20 kg navíc, které na sobě nenávidíme a chceme se jich zbavit.

Lidská kreativní síla tvoří stále, ať už chceme, nebo nechceme. Pokud ji ovládneme, bude nám sloužit. Pokud ji nedokážeme ovládnout, bude tvořit bez našeho souhlasu podle matrice uložené v naší hlavě.

Kreativní sílu máme všichni stejnou

Až dnes vím, že kreativní sílu máme všichni stejnou: jak ten, kdo celý den pracuje, tak i ten, kdo jen leží a pochroupává brambůrky u televize. Oba tvoří stejnou měrou.

Tuto skutečnost jsem dříve neznal. Myslel jsem si, že jiní jsou lepší a úspěšnější. Ale není tomu tak. Všichni jsme tvůrci a podle toho, co kolem sebe vidíme, můžeme odhadnout, jak tuto jedinečnou sílu využíváme.

Zvířata tvoří také

Ano, tvoří. Podívejte se například na síť pavouka. Krásná práce. Nicméně pavouk samozřejmě neví o tom, že tvoří. Jeho kreativní síla je dána předinstalovaným softwarem v jeho malinkém mozečku. Zvířecí říše tvoří nevědomě.

Na rozdíl o zvířat máme my lidé jedinečnou vlastnost své dílo spatřit a vyhodnotit, zda jsme s ním spokojeni, či nikoliv. Pokud tedy uvážíme, že jsme všichni tvůrci a že ve svých rukou máme všichni do jednoho stejnou tvořivou sílu, pak je velmi jednoduché vyhodnotit, jak se nám tvoření daří.

Nemůžeme se vymlouvat na osud ani na vlastní nedostatečnost či hloupost.

Jak poznáme, že tvoříme dobře?

Jednoduše. Cítíme se příjemně. Rádi hledíme na své dílo. Pomyslíme a máme. Pokusím se vám pro lepší představu na jednoduchém příkladu ukázat, jak síla tvoření pracuje. Představte si, že máte chuť na své oblíbené jídlo. Zajdete do prodejny, nakoupíte suroviny a jdete na to. Za pár chvil máte vyrobeno a sliny se vám jen sbíhají…

Jednoduché tvoření. Pomyslím a nasytím se. V ostatních případech tvoření je tomu podobně, jen k němu potřebujeme svoji kreativní sílu nasměrovat správným způsobem tak, aby byla ve shodě s matricí ve vaší hlavě.

A co když nejsem spokojený se svými výtvory?

Tak to asi známe všichni. Odpověď je jednoduchá. Svoji kreativní sílu uvolňujete špatným směrem. Opravdu? A jakým tedy? Uvolňujete ji směrem podle předlohy ukotvené ve své hlavě. A teď byste určitě chtěli vědět, jaká ta předloha vlastně je, že ano? Stačí, když se podíváte kolem sebe a vyhodnotíte si, co jste vytvořili ve svých hlavních 4 oblastech.

V každém z nás je dopředu přesně ukotveno, jaké dílo vytvoříme (u některých z nás je to již od raného dětství). A pokud se z nás nestanou vědomí tvůrci, jsme stejní jako ten výše zmíněný pavouk. Tvoříme, ale nevíme co. Nemáme nad svými výtvory vládu. Jsme zmítaní sami sebou a okolnostmi, aniž bychom měli možnost je ovlivnit. Tak silná je kreativní síla. Pokud si ji neochočíme, udělá si z nás své věrné služebníky. Tvořit totiž musíme neustále. To je zákon všech lidských bytostí.

Probuďte v sobě vědomého tvůrce a začněte vytvářet to, co opravdu potřebujete. Ve svém živém vysílání s vámi budu sdílet vše, co jsem udělal, abych se sám probudil a vytvořil dílo podle svého gusta.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.