Manipulátor, jak ho poznat a odzbrojit?

Manipulace je (vědomé či nevědomé) nekalé, nečestné jednání, které poškozuje druhého a poskytuje určité výhody manipulátorovi.

Už zase vás partner obviňuje z toho, že v domě není uklizeno a srovnává vás s manželkami svých kamarádů, které údajně nemají na podlaze ani smítko? Šéf je ironický a posmívá se vám a kolegové vám naopak neustále lichotí? Velice pravděpodobně je na čase si uvědomit, že všichni tyto lidé s vámi manipulují a vy byste se proti tomu měli bránit. V následujícím článku vám poradíme jak.

Co je manipulace

Manipulace je (vědomé či nevědomé) nekalé, nečestné jednání, které poškozuje druhého a poskytuje určité výhody manipulátorovi. Manipulace má schopnost ovlivňovat myšlenky, emoce, tělesné fungování a hlavně chování manipulovaného tak, aby odpovídalo potřebám manipulátora. Manipulace tedy dává zdání kontroly nad vztahem, nad chováním druhého.
Některé texty věnující se manipulaci tvrdí, že manipulace je zacházení s druhými jako s věcmi. Manipulující člověk totiž nevnímá či nechce vnímat a respektovat přání, touhy, záměry a osobnost druhého člověka.

TIP: Zbavte se manipulátorů ještě dnes. Neváhejte a učiňte ještě dnes první krok k životu bez manipulátorů ve svém okolí. Více informací najdete v mém audio programu zde.

Nejčastější formy manipulace

  1. Lichocení. Pokud vám někdo lichotí a vzápětí vás o něco žádá, můžete si být téměř jisti, že jeho komplimenty nejsou upřímné. Lichotku poznáte mimo jiné podle toho, že je přehnaná a obecná.
  2. Výčitky, obviňování a svalování zodpovědnosti. Ve chvíli, kdy je člověk obviňován a je mu něco vyčítáno, má pocit, že selhal a ani ho nenapadne přemýšlet o tom, že je vlastně manipulován.
  3. Vytváření závislosti a „pseudoaltruismus“. Říká-li nám druhý, že je na nás závislý, vlastně nás k sobě připoutává. Ačkoliv nám může projevovat vděk, ve skutečnosti po nás dříve nebo později začne něco požadovat a pokud to nesplníme, zahrne nás výčitkami a obviňováním.
  4. Technika nedobrovolného výběru. Vyslovíme-li např. větu: „Dáš si čaj nebo kávu?“ už vlastně zatlačujeme dotazovaného do nevýhodné pozice, protože ho nutíme rozhodnout se mezi dvěma alternativami. Správná otázka by byla: „Co si dáš k pití?“.
  5. Technika neverbálních projevů. Tuto techniku využívají často děti, např. když se rozbrečí kvůli tomu, aby dosáhly toho, co chtějí. Využívají ji ale i dospělí, např. když mlčí, aniž by jasně řekli, co je na druhém člověku rozčílilo.

Mezi další formy manipulace patří např. porovnávání s druhými, poučování, moralizování, zastrašování a vyhrožování, ironie a despekt…

Reklamní prostor. Článek pokračuje pod ním.

Jak vypadá manipulátor

Nejčastěji s ostatními manipulují lidé, kteří si nevěří a především ti, kteří nevěří, že mají pro druhého dostatečnou hodnotu na to, aby si mohli dovolit riskovat vztah založený na důvěře. Tito lidé mají často strach z vlastního selhání nebo ze ztráty něčeho. Mnoho lidí ale také manipuluje z neznalosti, neboť zkrátka nezná efektivnější způsob jednání.

TIP: Zbavte se manipulátorů ještě dnes. Neváhejte a učiňte ještě dnes první krok k životu bez manipulátorů ve svém okolí. Více informací najdete v mém audio programu zde.

Jak se bránit manipulaci

Chceme-li odhalit manipulaci, musíme se v první řadě soustředit na odhalení manipulativních technik. Užití těchto technik může mnohdy snadno prozradit mimika manipulátora, jeho gesta nebo hlas a také náš vlastní pocit nesvobody či nepohody během samotného aktu manipulace. Manipulátor má dvě zbraně. Vzbuzování pocitu viny a strachu.
Mezi efektivní nástroje proti manipulaci patří nečekanost, otázkování, zastavovací výrok a odmítání.

  1. Nečekanost znamená zaskočit manipulátora reakcí, kterou nepředpokládal a na jeho slova říci něco, co by ho ani ve snu nenapadlo, že byste mohli vyslovit.
  2. Otázkování má za úkol zapojit druhého do hovoru.
  3. Zastavovacím výrokem dáte najevo, že v konverzaci nechcete pokračovat. Může se jednat např. o věty jako „Když myslíš., Nemám co dodat., Je to uzavřená kapitola.“ apod.
  4. Odmítnutí je možné několika možnými způsoby (částečné odmítnutí, návrh alternativního řešení, empatické odmítnutí, prosté odmítnutí…)
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.